Bliv medlem af Triatlon Danmark

Hvad kan Triatlon Danmark tilbyde?

Som medlemsklub under Triatlon Danmark får klubben og dens medlemmer:

– Mulighed for at afholde stævner og søge om mesterskaber.

– Råd og vejledning fra Triatlon Danmark’s medarbejdere.

– Mulighed for at få uddannet kvalificerede trænere, der kan varetage træningen i klubberne. Triatlon Danmark udbyder, sammen med DIF, træneruddannelse på 4 niveauer.

– Mulighed for uddannelse af kvalificerede dommere, hvilket sikrer et højt niveau på de danske stævner – både sikkerhedsmæssigt og sportsligt.

– Mulighed for deltagelse på Age Group Landsholdet.

– Leje stævneudstyr billigt i Triatlon Danmark’s grejbank.

– Mulighed for at deltage i inspirationskurser og foredrag

– Mulighed for at tegne DIF fællesforsikringer (Læs mere)

– Gratis Klubmodul (Læs mere)

Som medlem bidrager din klub til at:

– Fremme triatlonsporten i Danmark og internationalt

– Drive elitesporten. Lige fra ungdomstræningslejre til seniorlandsholdet

– Fastholdelse og udvikling af en stor vifte af breddeaktiviteter

– Udvikle uddannelse og kurser

– Kvalitetssikre stævner

Hvordan bliver klubben medlem af Triatlon Danmark?

Ifølge Triatlon Danmark’s vedtægter skal en medlemsklub have en bestyrelse, fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan, der demonstrerer en optagelsesberettiget sportslig aktivitet. Dog såfremt det er en forening, der dyrker andre idrætsgrene, skal der oprettes et triatlonudvalg hvor minimum et af medlemmerne indgår i klubbens hovedbestyrelse. Også senere skal medlemsklubber på forlangende fremlægge dokumentation for, at der leves op til disse krav.

Nyttig information

Fremsend følgende oplysninger for at blive medlem af Triatlon Danmark

For at blive medlem skal klubben fremsende følgende oplysninger til Triatlon Danmarks administration:

1. Referat fra stiftende generalforsamling eller forenings bestyrelsesreferat, hvor triafdeling stiftes.

2. Vedtægter for klubben

For klubber der har en kommerciel idrætsudbyder som samarbejdspartner, skal det fremgå tydeligt af vedtægterne, at man kan være medlem i klubben uden at have medlemskab/ købe ydelser hos den kommercielle partner. Der skal være vandtætte skodder mellem klubben og kommerciel partner.
Alle bestyrelsesposter skal være demokratisk valgt og der må ikke være sammenfald, imellem bestyrelsesposter og ejer/ansatte hos den kommercielle partner.

3. Navne og kontaktoplysninger·på samtlige bestyrelsesmedlemmer

4. kontakt person til klubben  – se klublisten

I klubber der er en afdeling i en Idrætsforening, skal der også oplyses navn, adresse, tlf. og mail på formand og kassér i hovedbestyrelsen.

5. Aktivitetsplan for klubben med træningstider mv. i alle tre discipliner.

Når oplysningerne er modtaget vil Triatlon Danmark vurdere, om klubben opfylder betingelserne i vedtægtens § 5, stk 2.


Se retningslinjer for opretholdelse af medlemskab

Startpakke til nye klubber

– Gratis deltagelse for 1 træner/leder på Triatlon Danmarks træner 1 kursus (ca. 25 lektioner) -Værdi 3000 kr.

– Gratis uddannelse af 2 dommere – Værdi 2 x 200 kr

Deltagelse skal ske indenfor et år efter oprettelse af klubben, eller for trænerkursernes vedkommende første gang kurset udbydes af Triatlon Danmark.

Råd og vejledning fra Triatlon Danmark’s medarbejdere

Triatlon Danmarks medarbejder kan vejlede klubben i ex. foreningsarbejde, visioner, ungdomsarbejde, rekruttering af medlemmer, event  og andet.

Priser klubkontingent

Klubkontingent for medlemskab beregnes efter antal medlemmer over 18 år x kr. 300,- årligt.

Som medlem af en klub er man derfor obligatorisk medlem af Triatlon Danmark.

Alle klubmedlemmer under 18 år har gratis medlemskab af Triatlon Danmark.

Der faktureres kvartalvis til Triatlon Danmark, for det antal medlemmer der har betalt kontingent til klubben i det foregående kvartal.

 

Eksempel: En klub har 100 medlemmer.

I 1. kvartal har 40 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 40 x 300 kr. til Triatlon Danmark første uge i april.

I 2. kvartal har 5 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 5 x 300 kr. til Triatlon Danmark første uge i juli.

I 3. kvartal har 45 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 45 x 300 kr. til Triatlon Danmark første uge i oktober.

I 4. kvartal har 10 medlemmer betalt kontingent,
der faktureres derfor 10 x 300 kr. til Triatlon Danmark første uge i januar.

Opretholdelse af klubmedlemskab under Triatlon Danmark og DIF

Krav for klubmedlemsklub under Triatlon Danmark:

 • Minimum 5 betalende medlemmer (ifølge DIF love og folkeoplysningslovens krav)
 •  
 • Medlemmer skal registreres i klubmodul.
 •  
 • Årlig indberetning af medlemmer i CFR register.
 •  
 • Klubben skal tilbyde idræt for pengene.
 •  
 • For klubber der har en kommerciel idrætsudbyder som samarbejdspartner, skal det fremgå tydeligt af vedtægterne, at man kan være medlem i klubben uden at have medlemskab/ købe ydelser hos den kommercielle partner. Der skal være vandtætte skodder mellem klubben og kommerciel partner.
  Alle bestyrelsesposter skal være demokratisk valgt og der må ikke være sammenfald, imellem bestyrelsesposter og ejer/ansatte hos den kommercielle partner.
 •  
 • Vedtægterne §5.2: For at opnå medlemskab skal medlemsklubber have en bestyrelse, fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan der demonstrerer en optagelsesberettiget sportslig aktivitet. Dog såfremt det er en forening, der dyrker andre idrætsgrene, skal klubben have et triatlonudvalg hvor minimum et af medlemmerne indgår i foreningens hovedbestyrelse. Medlemsklubber skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for, at der leves op til disse krav.
 •  
 • Vedtægterne §5.4: Hvis betingelserne i § 5 stk. 2 ikke opfyldes, eller hvis en medlemsklub er i restance med ethvert krav til forbundet, kan medlemskabet suspenderes indtil betingelserne for fornyet medlemskab er til stede.

 

Triatlon Danmark’s regler for udmeldelse

Foreninger som ved medlemsregistrering indberetter 0 medlemmer 2 år i træk, meldes automatisk ud af DIF. Man kan derfor godt indberette 0 medlemmer eller glemme at indberette medlemstal ét år, men hvis man året efter indberetter 0 eller glemmer at indberette, bliver foreningen automatisk udmeldt af CFR og DIF. Triatlon Danmark modtager hvert år i april/maj en liste fra DIF hvor det fremgår hvilke foreninger der har indberettet 0 medlemmer 2 år i træk.

Triatlon Danmark’s procedure for udmeldelse af klub

Gældende for nye klubber

 • Nye klubber skal inden for 3 mdr. efter optagelse i Triatlon Danmark have registreret klubbens bestyrelse i klubmodul.
 •  
 • Nye klubber skal inden for et halvt år efter optagelsen i DTriF, opfylde Triatlon Danmark´s krav om registrering af minimum 5 medlemmer i klubmodul.
 •  
 • Hvis registreringen af klubmedlemmer ikke overholdes vil klubben efter et halvt år modtage en påmindelse
 •  
 • Hvis kravet ikke er opfyldt efter 1 år efter optagelse bliver klubben udmeldt i DIF og Triatlon Danmark.

 

Gældende for eksisterende klubber

 • Klubber der 2 år i træk ikke opfylder krav om at have 5 betalende medlemmer registeret ind i klubmodul bliver udmeldt i DIF og Triatlon Danmark.
 • Klubber der 2 år i træk indberetter <5 medlemmer eller glemmer at indberette medlemstal i CFR register, bliver udmeldt i DIF og Triatlon Danmark.
 • Hvis der mistanke om at en klub ikke opfylde overstående krav fra forbundet, sender Triatlon Danmark en påmindelse til klubber om at de skal fremlægge dokumentation for overstående krav inden for 1 måned. Hvis klubben ikke reagerer, bliver der sendt et anbefalet brev med mulighed for at svare inden 14 dage. Ingen svar eller ingen retvisende dokumentation fører til udmeldelse af klubben hos DIF og Triatlon Danmark.

Klubstruktur

1. Triatlon klub medlem af Triatlon Danmark:

Triathlon, Løb, Svømning, Cykling, Spinning og styrketræning.

Der betales ét kontingent for medlemskab af klubben.

DIFs love: alle medlemmer i klubben indberettes via medlemsregistrering til DIF. Klubben betaler kontingent til Triatlon Danmark efter hvor mange medlemmer klubben har. I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får medlemsnummer hos Triatlon Danmark.

Klubben har en bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Klubben kan godt oprette interne afdelinger, eks. bredde/elite eller svømning/løb, men klubben er fortsat en juridisk enhed og alle medlemmer skal indberettes til DIF/Triatlon Danmark.

 

2. Idrætsforening med triatlonafdeling:

Som triatlonklub.

Ofte vil afdelingen være medlem af idrætsforeningen, men hvor hver afdeling er en selvstændig juridisk enhed. Afdelingen indberetter alle sine medlemmer til DIF/Triatlon Danmark som en triatlonklub. Klubben betaler kontingent til Triatlon Danmark efter hvor mange medlemmer de har registreret i Triatlon Danmark.
I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får et medlemsnummer i Triatlon Danmark.

Klubben har en selvstændig bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Hvis afdelingen ikke er en selvstændig juridisk enhed, men underlagt hovedafdelingen, indberetter hovedafdelingen medlemmerne til de specialforbund den er medlem af. Eks. håndboldmedlemmerne til DHF, fodboldmedlemmerne til DBU og triatlonmedlemmerne til Triatlon Danamrk osv.

Triatlon afdelingen vil have et udvalg der varetager triatlon afdelingens interesser og organisation. Minimum et af medlemmerne skal indgår i klubbens hovedbestyrelse.

Triatlon afdelingens udvalg vil i sådanne tilfælde skulle have regnskabet godendt af hovedafdelingen.

Der tages udgangspunkt i at hver afdeling har sit eget aktive kontingent. Et medlem af foreningen kan således kun medtælles to gange i de medlemsindberetninger, der foretages til de specialforbund foreningen er medlem af, hvis personen har betalt kontingent i to afdelinger/to aktive kontingenter.

3. Triatlonklub medlem af flere specialforbund:

I Danmarks Idræts-Forbund registreres medlemmerne efter idrætsgren, så vi ved hvor mange der spiller fodbold, håndbold, triatlon osv.

DIFs love: alle medlemmer i klubben indberettes via medlemsregistrering til DIF. Klubben betaler kontingent til Triatlon Danmark efter hvor mange medlemmer klubben har. I denne kontingent ligger også, at hvert medlem får medlemsnummer i Triatlon Danamrk.

Derfor vil en triatlonklub som udgangspunkt være at betragte som en klub for personer der dyrker triatlon.

Klubben har en bestyrelse der består af en formand, kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.

Klubben afholder hvert år generalforsamling som er beslutningsdygtig.

Nogle triatlonklubber har imidlertid indmeldt sig i andre specialforbund, eks. svømmeforbundet eller atletikforbundet for at nogle af deres medlemmer kan stille op i konkurrencer i regi af disse forbund.

Da klubben im