Antidoping

Triatlon Danmarks antidopingarbejde

Triatlon Danmark ønsker, i overensstemmelse med såvel DIF som Team Danmark, at danske idrætsudøvere på alle niveauer, har mulighed for at præstere så godt som muligt inden for reglerne.

Disciplinerne under Triatlon Danmark er nært beslægtet med idrætsgrene, som har været voldsomt ramt af dopingmisbrug. Triatlon Danmark ønsker at forhindre, at dopingmisbruget breder sig til triatlon/duatlon miljøet.

Triatlon Danmark ønsker generelt, at medlemmerne i såvel elite- som breddesammenhæng dyrker idrætten på et sundt grundlag.

Triatlon Danmark tager afstand fra enhver form for doping!

Nedenfor kan du læse om Anti Doping Danmark og blive klogere på, hvad Triatlon Danmark og Anti Doping Danmark foretager sig på området. Brug bl.a. nedenstående nyttige links til at læse mere om de forskellige emner.

Antidopingregler

Triatlon Danmark samarbejder med Anti Doping Danmark.

De Nationale Antidopingregler er vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er regler der følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regler. Det er med andre ord et internationalt harmoniseret regelsæt.

Pr 1. januar 2018 blev reglerne sidst ændret på antidopingområdet. Disse ændringer gælder også for medlemmer under Triatlon Danmark.

Ændringerne betyder blandt andet, at sanktionerne for at overtræde antidopingreglerne skærpes. Regelændringerne gælder for både motionister og konkurrenceudøvere.

Som medlem af Triatlon Danmark har du en pligt til at sætte dig ind i Anti Doping Danmarks regler.

De vigtigste ændringer i antidopingreglerne for medlemmer af Triatlon Danmark er:  

• At bevidst doping eller at undlade at medvirke til en dopingkontrol nu kan give op til fire års udelukkelse fra al træning og konkurrence.

• At utilsigtet doping (f.eks. gennem forurenede kosttilskud) vil blive sanktioneret med to års udelukkelse eller mere i langt de fleste tilfælde.

• For idrætsudøvere i en prioriteret testgruppe er perioden for indsamling af tre advarsler for whereabouts-overtrædelser ændret fra 18 til 12 måneder.

• Det er forbudt for konkurrenceidrætsudøvere at samarbejde med personer, som er udelukket efter brud på dopingreglerne, eller som er dømt for at have begået handlinger, der bryder dopingbestemmelserne.

Antidoping 1

ADD har lanceret det nye e-læringsprogram Antidoping 1, som giver udøvere og støttepersonale en grundlæggende viden om antidoping i konkurrenceidrætten.

Dette nye e-læringskursus, Antidoping 1, tager over efter vores tidligere e-læringsprogram, Ren Vinder.

Antidoping 1 fører dig ved hjælp af faktatekster, videoer og opgaver gennem grundlæggende viden om antidopingemner som dopingkontrol, dopingstoffer, bivirkninger ved brug af doping, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne generelt.

Når du har gennemført e-læringen, modtager du et diplom på e-mail.

Målgruppen for e-læring om antidoping i konkurrenceidrætten er:

 • Idrætsudøvere
 • Trænere
 • Fysioterapeuter
 • Idrætsledere
 • Ansatte i idrætsorganisationer

Doping 1 er et e-læringsprogram der kan bruges til antidopinguddannelse.

Nyttige links

ADD Udøverguide

Udøverguiden er en vejledning til eliteatleter hvori antidopingreglerne gennemgås. Udøverguiden kan downloades HER eller ved klik på billedet.

Udøverguiden henvender sig til idrætsudøvere, trænere og ledere og indeholder blandt andet informationer om nye præparater på Dopinglisten, hvordan en dopingkontrol foregår, hvilke rettigheder udøverne har, hvordan det kan tjekkes om medicin er tilladt eller ej, dispensationer fra Dopinglisten og eksempler på tilladt medicin.

Medicinbruger og triatlet – Kend reglerne for brug af medicin

For at triatleter, der bruger medicin, undgår at komme i konflikt med antidopingreglerne, er det vigtigt, at du som triatlet og medicinbruger sætter dig grundigt ind i reglerne på området.

•   Tjek din medicin via ADD’s hjemmeside på nedenstående link (tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin, eller om den er forbudt):

 •    Tjek din medicin via ADD’s antidoping APP på nedenstående link – den kan downloades gratis både til Android og iPhone (tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin, eller om den er forbudt):

 

 •   De danske idrætsorganisationer og Anti Doping Danmark følger til enhver tid WADA’s dopingliste som indeholder alle forbudte stoffer og metoder. Listen er inddelt i tre kategorier: stoffer og metoder der er forbudt til enhver tid (både i- og udenfor konkurrence), stoffer og metoder forbudt i konkurrence, og stoffer der er forbudt i visse sportsgrene. Tjek dopinglisten via nedenstående link.

•    Hvordan søges der dispensation fra Dopinglisten (TUE):

TIP: Er din medicin ikke tilladt, eller er der restriktioner på din medicin f.eks. grænseværdier for medicinen eller bestemmelser om, i hvilken form du må benytte medicinen/behandlingen, sådan at du som udgangspunkt skal søge dispensation fra Dopinglisten, kan du sammen med din læge altid undersøge, om du kan bruge et andet præparat, der ikke er på Dopinglisten, og som dermed ikke kræver dispensation. 

Er du i tvivl, står Anti Doping Danmark til rådighed for uddybning af reglerne.

Triatlon Danmarks antidopingpolitik og strategi

Doping defineres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og senest opdaterede ‘Nationale Antidopingregler’, idet disse udarbejdes og implementeres i overensstemmelse med de forpligtelser Anti Doping Danmark og DIF har under det internationale kodeks for antidoping (WADA).

Triatlon Danmark har i samarbejde med Antidoping Danmark udarbejdet en antidopingstrategi, der kan læses i sin fulde længde ved klik på link.

Til højre ses uddrag af de konkrete aktiviteter strategien afføder.

Uddrag af de konkrete aktiviteter

Konkrete aktiviteter
 • Øget fokus på oplysning og kommunikation
 • Oplysningsmateriale udarbejdes og gøres tilgængeligt for alle medlemmer og klubber
 • Antidoping implementeres som en naturlig del af klubbesøg
 • Tilbud om temaaften for alle klubber
 • Tilbud om temaaftener 2 gange årligt for EP medlemmer
 • Oplysningsmateriale synliggøres ifbm DTRiFs egne stævner
 • Tæt dialog med kommercielle aktører (WTC, Challenge m.fl.) i relation til tests og kommunikation til deltagere

 

Ansvarlig: DTRiFs sekretariat

Udbygge uddannelse
 • Undervisning af eliteatleter og udviklingslandshold i grundlæggende antidopingregler, værktøjer og den enkeltes rettigheder og pligter
 • Årligt brush-up seminar for DTRiF ansatte og bestyrelse hos ADD

 

Ansvarlig: Uddannelsesansvarlige, DTRiF direktør