Anti Doping

Triatlon Danmark Anti Doping

Triatlon Danmark ønsker, i overensstemmelse med såvel DIF som Team Danmark, at danske idrætsudøvere på alle niveauer, skal have mulighed for at præstere så godt som muligt.

Disciplinerne under Triatlon Danmark er nær beslægtet med idrætsgrene, som har været voldsomt ramt af dopingmisbrug. Triatlon Danmark ønsker at forhindre, at dopingmisbruget breder sig til triatlon/duatlon miljøet.

Triatlon Danmark ønsker generelt, at medlemmerne i såvel elite- som breddesammenhæng dyrker idrætten på et sundt grundlag.

Triatlon Danmark tager afstand fra enhver form for doping!

Her på siden kan du læse en masse om Anti Doping Danmark og blive klogere på hvad Triatlon Danmark og Anti Doping Danmark foretager sig på området. Brug bla. nedenstående nyttige links til at læse mere om forskellige emner.

Antidopingregler

Triatlon Danmark samarbejder med Anti Doping Danmark.

De Nationale Antidopingregler er vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er regler der følger World Anti-Doping Agencys (WADA) regler.
Det er med andre ord et internationalt harmoniseret regelsæt.

Pr 1. januar 2018 er reglerne ændret på antidoping-området. Dette gælder også for medlemmer under Triatlon Danmark.

Ændringerne betyder blandt andet, at sanktionerne for at overtræde antidopingreglerne skærpes. Regelændringerne gælder for både motionister og konkurrenceudøvere.

Som medlem af Triatlon Danmark har du en pligt til at sætte dig ind i Anti Doping Danmarks regler


De vigtigste ændringer i antidopingreglerne for medlemmer under Triatlon Danmark er:  

• At bevidst doping eller at undlade at medvirke til en dopingkontrol, nu kan give op til fire års udelukkelse fra al træning og konkurrence.

• At utilsigtet doping (fx gennem forurenede kosttilskud) vil blive sanktioneret i langt de fleste tilfælde med to års udelukkelse eller mere.

• For idrætsudøvere i en prioriteret testgruppe er perioden for indsamling af tre advarsler for whereabouts-overtrædelser ændret fra 18 til 12 måneder

• Det er forbudt for konkurrenceidrætsudøvere at samarbejde med personer, som er udelukket efter dopingreglerne, eller som er dømt for at have begået handlinger, som er et brud på dopingbestemmelserne.

Nyttige linksRen vinder

Nu lancerer Anti Doping Danmark en ny udgave af Ren Vinder (juni 2015). Programmet er tilpasset de nye internationale regler – og opdateret til ny teknologi. Ren vinder er et program der giver nyttig, opdateret og grundlæggende viden om antidoping, uanset om det er undervisning af unge idrætsudøvere, hvor uddannelse og information er en meget vigtig del af antidoping-indsatsen. Om det er opdatering af viden for den etablerede eliteidrætsudøver eller idrætsledere og støttepersonale der har brug for en hurtig og god introduktion til antidopingområdet.

Programmet er også et godt udgangspunkt for antidopinguddannelse i fx klubber eller på skoler.

Ren vinder er et program der kan bruges til antidopinguddannelse.


ADD udøverguide

Håndbogen der indeholder gældende retningslinjer og antidopingregler kan downloades: HER eller ved klik på billedet.

Bogen henvender sig til idrætsudøvere, trænere og ledere og indeholder blandt andet informationer om nyt på Dopinglisten, hvordan en dopingkontrol foregår og hvad udøverens rettigheder er, hvordan det kan tjekkes om medicin er tilladt eller ej, dispensation fra Dopinglisten og eksempler på tilladt medicin.


Medicinbruger og triatlet? Kend din medicins status

For at medicinbrugere undgår at komme i konflikt med antidopingreglerne er det vigtigt, at du som triatlet og medicinbruger sætter dig grundigt ind i reglerne på området.

•    Tjek din medicin via ADD’s hjemmeside på nedenstående link. (Tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin eller om den ikke er tilladt):

 •    Tjek din medicin via ADD’s antidoping APP på nedenstående link – den kan downloades gratis både til Android og iPhone (Tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin eller om den ikke er tilladt):

 

 •    Tjek Dopinglisten – på nedenstående link: De danske idrætsorganisationer og Anti Doping Danmark følger til enhver tid WADA’s Dopingliste over forbudte stoffer og metoder. Listen er inddelt i tre kategorier; stoffer og metoder der er forbudt til enhver tid (både i- og udenfor konkurrence), stoffer og metoder forbudt i konkurrence og stoffer der er forbudt i visse sportsgrene.
•    Hvordan man kan søge dispensation fra Dopinglisten (TUE):

TIP: Er din medicin ikke tilladt eller er der restriktioner på din medicin fx grænseværdier for medicinen eller bestemmelser om, i hvilken form du må benytte medicinen/behandlingen, sådan at du som udgangspunkt skal søge dispensation fra Dopinglisten, kan du sammen med din læge altid undersøge, om du kan bruge et andet præparat, der ikke er på Dopinglisten og dermed ikke kræver dispensation. 

Er du i tvivl, så står Anti Doping Danmark til rådighed for uddybning af reglerne.


Triatlon Danmarks antidopingpolitik og strategi

Doping defineres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og senest opdaterede ”Nationale Antidopingregler” idet disse udarbejdes og implementeres i overensstemmelse med de forpligtelser Anti Doping Danmark og DIF har under det internationale kodeks for antidoping WADA.

Triatlon Danmark har i samarbejde med Antidoping Danmark udarbejdet en antidoping strategi, der kan læses i sin fulde længde ved klik på link.

Til højre ses uddrag af de konkrete aktiviteter strategien afføder.

Uddrag af de konkrete aktiviteter


Konkrete aktiviteter
  • Øget fokus på oplysning og kommunikation
  • Oplysningsmateriale udarbejdes og gøres tilgængeligt for alle medlemmer og klubber
  • Antidoping implementeres som en naturlig del af klubbesøg
  • Tilbud om temaaften for alle klubber
  • Tilbud om temaaftener 2 gange årligt for EP medlemmer
  • Oplysningsmateriale synliggøres ifbm DTRiFs egne stævner
  • Tæt dialog med kommercielle aktører (WTC, Challenge m.fl.) i relation til tests og kommunikation til deltagere

 

Ansvarlig: DTRiFs sekretariat

Udbygge uddannelse
  • Undervisning af eliteatleter og udviklingslandshold i grundlæggende antidopingregler, værktøjer og den enkeltes rettigheder og pligter
  • Årligt brush-up seminar for DTRiF ansatte og bestyrelse hos ADD

 

Ansvarlig: Uddannelsesansvarlige, DTRiF direktør


Træner eller anden støtteperson

Det er ikke kun for udøvere, at antidopingreglerne gælder. Reglerne gælder også for såkaldt støttepersonale – eksempelvis trænere, ledere, læger, fysioterapeuter, massører mf. Det sker i en erkendelse af, at støttepersoner spiller en altafgørende rolle for mange idrætsudøvere.
Derfor har Anti Doping Danmark fokus på støttepersonerne i kampen mod doping i dansk idræt.

Læs om støttepersoner i de nationale anti doping regler – bl.a. Artikel 22.2

 

Støttepersonales ansvar under antidopingreglerne er:

• Støttepersonale skal kende og overholde antidopingreglerne.

• Støttepersonale skal samarbejde omkring testning af udøverne.

• Støttepersonale skal påvirke idrætsudøverens værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning mod doping.

• Støttepersonale skal samarbejde med antidoping-organisationer om efterforskning af mulige antidopingovertrædelser.