Antidoping

Triatlon Danmarks antidopingarbejde

Triatlon Danmark ønsker, i overensstemmelse med såvel DIF som Team Danmark, at danske idrætsudøvere på alle niveauer, har mulighed for at præstere så godt som muligt inden for reglerne.

Disciplinerne under Triatlon Danmark er nært beslægtet med idrætsgrene, som har været voldsomt ramt af dopingmisbrug. Triatlon Danmark ønsker at forhindre, at dopingmisbruget breder sig til triatlon/duatlon miljøet.

Triatlon Danmark ønsker generelt, at medlemmerne i såvel elite- som breddesammenhæng dyrker idrætten på et sundt grundlag.

Om Triatlon Damarks antidoping politik

Formålet med Triatlon Danmarks antidopingpolitik er at gøre rede for forbundets overordnede holdninger og tilgange til spørgsmål vedrørende antidoping. Og herunder at beskrive forbundets værdigrundlag på dette vigtige område. Derudover beskriver antidopingpolitikken Triatlon Danmarks indsatser på antidopingområdet, ligesom den formulerer forbundets overordnede holdning til anvendelsen af kosttilskud og ergogene stoffer.

Respekt for idrættens regler er en forudsætning for fair konkurrence, og regler på antidopingområdet udgør en vigtig del af idrættens regler. På antidopingområdet er Triatlon Danmark underlagt World Triathlons regler samt de nationale antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Disse følger World Anti Doping Agencys (WADA) regler.

Det er væsentligt at understrege Triatlon Danmarks klare afstandtagen til overskridelse af triatlonsportens regler, og herunder ikke mindst anvendelsen af enhver form for doping.

Klik her for at læse vores antidoping politik (udgivet oktober 2023)

Nedenfor kan du læse om Anti Doping Danmark og blive klogere på, hvad Triatlon Danmark og Anti Doping Danmark foretager sig på området. Brug bl.a. nedenstående nyttige links til at læse mere om de forskellige emner.

Antidopingregler

Triatlon Danmark samarbejder med Anti Doping Danmark.

De Nationale Antidopingregler er vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er regler der følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regler. Det er med andre ord et internationalt harmoniseret regelsæt.

Pr 1. januar 2018 blev reglerne sidst ændret på antidopingområdet. Disse ændringer gælder også for medlemmer under Triatlon Danmark.

Ændringerne betyder blandt andet, at sanktionerne for at overtræde antidopingreglerne skærpes. Regelændringerne gælder for både motionister og konkurrenceudøvere.

Som medlem af Triatlon Danmark har du en pligt til at sætte dig ind i Anti Doping Danmarks regler.

Klik på billede ovenfor og læs Triatlon Danmarks Antidoping politik

Antidoping 1

ADD har lanceret det nye e-læringsprogram Antidoping 1, som giver udøvere og støttepersonale en grundlæggende viden om antidoping i konkurrenceidrætten.

Dette nye e-læringskursus, Antidoping 1, tager over efter vores tidligere e-læringsprogram, Ren Vinder.

Antidoping 1 fører dig ved hjælp af faktatekster, videoer og opgaver gennem grundlæggende viden om antidopingemner som dopingkontrol, dopingstoffer, bivirkninger ved brug af doping, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne generelt.

Når du har gennemført e-læringen, modtager du et diplom på e-mail.

Målgruppen for e-læring om antidoping i konkurrenceidrætten er:

  • Idrætsudøvere
  • Trænere
  • Fysioterapeuter
  • Idrætsledere
  • Ansatte i idrætsorganisationer

Vær’ OBS på at trænere skal tage kurset hos World Triathlon

Doping 1 er et e-læringsprogram der kan bruges til antidopinguddannelse.

Nyttige links

Medicinbruger og triatlet – Kend reglerne for brug af medicin

For at triatleter, der bruger medicin, undgår at komme i konflikt med antidopingreglerne, er det vigtigt, at du som triatlet og medicinbruger sætter dig grundigt ind i reglerne på området.

•   Tjek din medicin via ADD’s hjemmeside på nedenstående link (tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin, eller om den er forbudt):

 •    Tjek din medicin via ADD’s antidoping APP på nedenstående link – den kan downloades gratis både til Android og iPhone (tjek om din medicin er tilladt, om der er restriktioner på din medicin, eller om den er forbudt):

 

 •   De danske idrætsorganisationer og Anti Doping Danmark følger til enhver tid WADA’s dopingliste som indeholder alle forbudte stoffer og metoder. Listen er inddelt i tre kategorier: stoffer og metoder der er forbudt til enhver tid (både i- og udenfor konkurrence), stoffer og metoder forbudt i konkurrence, og stoffer der er forbudt i visse sportsgrene. Tjek dopinglisten via nedenstående link.

•    Hvordan søges der dispensation fra Dopinglisten (TUE):

TIP: Er din medicin ikke tilladt, eller er der restriktioner på din medicin f.eks. grænseværdier for medicinen eller bestemmelser om, i hvilken form du må benytte medicinen/behandlingen, sådan at du som udgangspunkt skal søge dispensation fra Dopinglisten, kan du sammen med din læge altid undersøge, om du kan bruge et andet præparat, der ikke er på Dopinglisten, og som dermed ikke kræver dispensation. 

Er du i tvivl, står Anti Doping Danmark til rådighed for uddybning af reglerne.

Triatlon Danmarks antidopingpolitik og strategi

Doping defineres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og senest opdaterede ‘Nationale Antidopingregler’, idet disse udarbejdes og implementeres i overensstemmelse med de forpligtelser Anti Doping Danmark og DIF har under det internationale kodeks for antidoping (WADA).

Triatlon Danmark har i samarbejde med Antidoping Danmark udarbejdet en antidopingst