Historie

Det startede i 70erne……

Alle kender historien, der nærmest er blevet en myte, om hvorledes kaptajn Collins diskussion med sine venner udviklede Ironman-begrebet – og dermed triatlon.
Collins og hans venner diskuterede efter en konkurrence på Hawaii, hvilken af de tre udholdenhedskonkurrencer, der var den sværeste Waikiki Beachs 3,8 km havkapsvømning, cykelløbet Oahu rundt på 180 km eller Honolulu marathon. En spøgefugl foreslog at kombinere alle 3 i én konkurrence og i 1978 fandt den første virkelige Ironman-konkurrence sted på øen Oahu med 15 mænd og triatlonsporten var født.

Her i Danmark fandt de første spæde forsøg til triatlon sted i Jyllinge, hvor JGI i 1981 arrangerede Jyllinge Games – en 4-kamp over én uge med 50 km kapgang, 1500 m svømning og 160 km cykling og afsluttende med et maratonløb. Da disse games stoppede to år senere oprandt den første triatlon i Norden i Bromölla i Sverige med 800 m svømning, 115 km cykling og 28 km løb og senere samme sommer fandt det første triatlonstævne sted på dansk jord nærmere betegnet i Rødekro.

I 1984 var der i alt 7 konkurrencer på forskellige distancer med totalt ca. 800 deltagere, herefter er antallet af stævner og deltagere steget enormt og adskillige tusinde har nu til dags prøvet kræfter med triatlonsporten, som er i en rivende udvikling verden over. Mange forbinder triatlon udelukkende med Ironmandistancen, men sporten er meget andet end lang distance. De kortere OL og sprint distancer vinder stor indpas og henvender sig måske i større grad til motionister og bredden, som ønsker at prøve kræfter med en multisportsgren.

 

Bent Nielsen, Rødekro var i 1984 med til at starte Dansk Triatlon Forbund. Der var knap 40 personer fremmødt til den stiftende generalforsamling. DTriF blev stiftet d. 4. august 1984 og valgene var følgende: Bent Nielsen, Rødekro som formand, Bjørn Jørgensen, Holbæk som næstformand, Søren Kjær, Haderslev som sekretær, Hans Blomhøj, Frederiksværk som kasserer og Kent Magelund, Brøndby som uk chef.

Året efter blev det første DM afviklet i Rødekro og i 1986 så medlemsbladet TRI-NYT dagens lys.

Forbundets første formand Bent Nielsen var bl.a. med til at stifte den Europæiske Triatlon Union (ETU). Tre år senere videreførte den nye formand Svend Brettschneider Bents gode arbejde og medvirkede til stiftelsen af den Internationale Triatlon Union (ITU) på verdensplan i 1989.

Fem år efter stiftelsen blev forbundet et associeret medlem af DIF et år og endelig i september 1990 indlemmet som specialforbund i DIF under navnet Multi Sports Forbund (DMSF) – en paraplyorganisation, der varetog Dansk Triatlon Forbunds og Dansk Moderne 5-kamps interesser.

I hele 14 år varetog Kent Magelund posten som formand og ydede en formidabel indsats og virke for triatlonsporten i Danmark (1992-2006).

Der skete rigtig meget for trisporten i Kents tid, bl.a. kom triatlon på det olympiske program i år 2000, Sydney, hvor Danmark var repræsenteret ved Jan Hansen og Marie Overbye. Ved næste olympiade i Athen 2004 var det Rasmus Henning, der viste de danske faner.

I 2006 takkede Kent af og Thomas Nielsen overtog posten som formand.

2006-2008 blev en tid i EM værtskabets navn. Forbundet afviklede ultimo juni 2007 mesterskabet på OL distancen. Der blev i samme anledning afholdt et stort motionsstævne MetroXpress Triathlon, hvor DTriF havde glæden af at invitere københavnerne til at prøve kræfter med sporten midt i hovedstaden. Det var en spændende og meget lærerig periode men også en rigtig stor mundfuld for forbundet på såvel det politiske som administrative plan.

På den ordinære generalforsamling i februar 2008 valgte forbundets formand og kasserer således ikke at genopstille til valg ovenpå den stormfuld EM-periode. Beklageligvis meldte der sig ingen kandidater sig til disse to poster. Bestyrelsen anbefalede derfor forsamlingen, at man nedsatte et forfatningsudvalg, sammensat af den tilbageværende bestyrelse inkl. suppleanter, samt repræsentanter fra seks medlemsklubber i erkendelse af, at det var svært at rekruttere personer til bestyrelsen og at reelle visioner og politiske målsætninger for de kommende år manglede.

Udvalget skulle afsøge mulighederne for reetablering af en bestyrelse, definere den politiske ledelse og struktur samt udarbejde udkast til forbundets mission, visioner og målsætninger.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2008 præsenterede forfatningsudvalget dens indstilling til forsamlingen, som blev velmodtaget. Forsamlingen valgte en ny formand, kasserer og bestyrelse, som ville tage udgangspunkt i indstillingens mission, visioner og politiske målsætninger.

Forbundet fik således sin første kvindelige formand Anna Karin Jørgensen – og skrev sig i øvrigt ind i historien hos DIF som eneste specialforbund med en kvinde i front – og arbejdet i forbundet kunne fortsætte.

Året efter stod den i jubilæernes tegn. Den 4. august 2009 kunne DTriF nemlig fejre 25 års jubilæum. Det blev fejret et par dage senere ved en reception i forbindelse med afviklingen af DM lang distance triatlon i Juelsminde. Det blev en hyggelig eftermiddag med lagkage, kaffe og masser af triatleter og gode minder!

ITU fejrede således også 20 års jubilæum!

Facebook Button dtrif clean

Se flere billeder fra:

80´erne    90´erne    00´erne

På forbundets årlige generalforsamling i februar 2010 blev formand Anna Karin Jørgensen genvalgt for en 2-årig periode og de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg blev ligeledes genvalgt. Der lod ros fra forsamlingen til bestyrelsen for godt arbejde og den ro, som lod til at være faldet over forbundet, da bestyrelsen ønskede at fortsætte på deres post.

Samme år lykkedes det bestyrelsen at få en længe ønsket organisatorisk ændring i hus nemlig en løsrivelse fra Multisportsforbundet (DMSF), som DTriF tilbage i 1990 sammen med moderne femkamp var optaget som specialforbund under i DIF. Det var en meget langvarig og krævende proces men en stor sejr. Det var også en stor anerkendelse af forbundet. Alle specialforbund under DIF bakkede således op om vores ønske om at stå på helt egne ben pr. 1. januar 2011, da de stemte ja hertil på DIFs budgetmøde i oktober 2010.

På det organisatoriske plan skete der flere ting det år. Bestyrelsen ønskede at professionalisere arbejdet og organisationen, der voksede i takt med de udvidede aktiviteter. Teknisk Udvalg blev i samme ånd nedlagt af og opgaverne overdraget til administrationen.

De kommende år oplever forbundet en kolossal popularitet med stor medlemsfremgang, nye klubber og stævner.

I 2012 var formand Anna Karin Klærke (tidligere Jørgensen) villig til genvalg på generalforsamlingen og blev genvalgt af klubberne for 3. gang for perioden 2012-2014.

Endnu en olympiade stod for døren og i august 2012 drog vi til London for at følge forbundets og Danmarks to deltagere Helle Frederiksen og Line Jensen.

DTriF havde dermed været repræsenteret ved hver eneste OL siden indlemmelsen i legene i 2000.

Som de foregående år fortsatte interessen for TRI og sporten boomer virkelig. Flere og flere slutter sig til og prøver kræfter med de tre discipliner især lang distance er in.

Sporten kom også for alvor i medierne søgelys og på alles læber, da HKH Kronpris Frederik deltog i og gennemførte KMD Ironman Copenhagen i flotteste stil i sommeren 2013.

Efter 3 valgperioder som formand valgte formand Anna Karin Klærke ikke at genopstille til valg. Nye kræfter skulle til og hele tre kandidater meldte sig, så der var lagt op til kampvalg. Mads Freund løb med sejren og blev af forsamlingen valgt til formand for perioden 2014-2016.

2014 og frem

I de næste år rodfæster Dansk Triatlon Forbund sig på en ny måde som en idrætspolitisk faktor og organisator i Danmark og udlandet. 

Fra 2014 og årene frem skrues der op for både de nationale sportspolitiske og internationale forbundspolitiske aktiviteter.

Vores indflydelse og anseelse er opadgående, vi er blandt de 20 største specialforbund i Danmark – og samtidig går det også godt sportsligt. Andreas Schilling kvalificerer sig til OL i London i 2016 – hvor vi også for første gang er politisk repræsenteret ved vores formand Mads Freund.

I 2016 påtager Danmark sig også værtskabet for NM – som gentages i Fredericia i 2017 og 2018.

i 2017 påtager Danmark sig værtskabet for EM i Middeldistancen i Herning

Da ITU for første gang lancerer deres Multisports Festival med hele 5 langdistance VM’er på samme lokation, føler vi i Danmark, at vi er klar til at være vært for den ultimative triatlon event. Vi byder ind på jomfru-eventet i 2017 – men ender med at få Verdensmesterskabet i 2018.

Efter et enormt forarbejde tager Danmark imod små 3000 triatleter – i 7 dages blændende solskinsvejr på Fyn i juli 2018. 

Ikke nok med at Andreas Schilling bliver verdensmester i Duahtlon og Helle Frederiksen bliver verdensmester på den lange distance – I de efterfølgende analyser giver deltagerne også udtryk for deres generelle begejstring for VM MultiSports Festivalen, mens tallene for den afledte omsætning af VM også overstiger forventningerne hos DTriFs partnere SportEvent Fyn og SportEvent Danmark.

VM på dansk grund bliver et kæmpe arbejde – men en solid succes.

Det er et stolt forbund, der midt i juli 2018 giver fanen videre til næste års spanske arrangør.

I både 2016 og 2018 genvælges Mads Freund som formand, og ved Generalforsamlingen i 2019 besluttes det at ændre forbundets navn til det mere mundrette og opdaterede: “Triatlon Danmark”

På den grønne front opruster forbundet også. Forbundet biler certificeret grønt forbund under DIF – og i 2019 bliver Danmarks forslag om en International grøn kommission enstemmigt vedtaget i ITU (World Triathlon) og Mads Freund bliver Europas repræsentant i kommissionen.

Danmark fortsætter sine internationale værtskaber ved at afholder EM i Duathlon i Viborg i 2019.

På vej ind i 2020 med planlagt afholdelse af VM i Duathlon i Viborg går verden pludselig i stå pga. Corona-pandemien.

Andreas Schilling er for anden gang kvalificeret til OL – men udsættelsen af OL i Tokyo og alle andre betydende stævner i 2020 hensætter den internationale elite i en usikker venteposition. Alt lukkes ned – og alle nationale stævner udsættes.

Pandemien gør alting sværere, og det meste overgår til virtuel håndtering.

Sidst i 2020 Udlever Triatlon Danmark den ambition DIF har, om at opnå mere international indflydelse. Mads Freund stiller op som kandidat til Præsident for World Triathlon. Det bliver til et nederlag, men historiske 43 lande støtter dog Danmarks kandidatur.

OL udsættes til 2021, og selv forbundets generalforsamling udsættes. Udsættelsen betyder desværre at Danmark ikke kan benytte sin kvalifikationsplads til OL, da Andreas Schilling beslutte at indstille karrieren efter mange års tro tjeneste.

Da livet så småt vender tilbage i 2021 har pandemien været hård ved forbundet. De aflyste træninger og lukkede svømmehaller har betydet en reduktion i medlemmer. Til gengæld går det godt med eliten, hvor Kristian Høgenhaug bliver verdensmester.

2022 bliver et tilbagekomstår. 

Mads Freund genvælges som formand. Og beslutter sammen med bestyrelsen at tage fat på året med ny administrativ og sportslig ledelse – i nye lokaler. 

Det udsatte Duathlon VM i Viborg gennemføres i strålende solskin. 

Eliten stryger afsted. Magnus Ditlev vinder bla. Challenge Roth, og på den korte distance vinder Alberte Kjær Pedersen sin anden World Cup sejr.

I forbindelse med DTriF´s 30 års fødsesldag så en række personer tilbage på forbundets historie.

Læs sjove historier og gamle anekdoter fra deres tid i DTriF

Formand gennem mere end 15 år

Triathlon i dinosaurernes tid

Historien om DTriFs logo