Bestyrelsen orienterer

20. december 2019

Nyt fra Triatlon Danmarks bestyrelse
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at Generalforsamlingen i 2020 finder sted lørdag den 21. marts i Fredericia. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og vil på Generalforsamlingen præsentere et idekatalog omkring rekruttering af nye medlemmer til klubberne. Idekataloget vil være for klubber med interesse i de specifikke ideer. Vi vil række ud til nogle klubber forud for Generalforsamlingen, for at trykprøve ideerne.

Som de fleste nok har set på hjemmesiden, er det lykkedes at få triatlon med på Skole OL skemaet i 2020. Vi glæder os til at give mange flere børn mulighed for at stifte bekendtskab med triatlon og herigennem forhåbentligt bidrage til medlemstilgang lokalt. Vi håber at rigtig mange klubber bakker op om Skole OL i jeres respektive byer.

Herudover arbejdes der på højtryk for at få alle stævner både i DM TRI serien og Danmarks bedste triatlonklub for 2020 på plads. Mere info om det endelige program følger snarest.

God jul til alle
Henrik Bruun
Næstformand


2. oktober 2019

Hvad sker der i Triatlon Danmark i øjeblikket?
Ud over at den hjemlige sæson lakker mod enden og vi har en del elite og AG atleter i konkurrence rundt om i verden, handler det meget om klargøring til den nye sæson.
Vores ”Triatlon for alle” projekt – støttet af Nordea Fonden er ved at komme godt i gang i de deltagende klubber.
Triatlon er i 2020 med i Skole OL – dette arbejdes der intenst på i udviklingsafdelingen i forbundet
Der arbejdes på en ny aftale med Team Danmark omkring fremtidigt elite setup.
Herudover arbejdes der på en mere målrettet markedsføringsplan ift. at promovere vores sport og klubberne mere aktivt, med mål om både at fastholde og tiltrække medlemmer.
Slutteligt har Triatlon Danmark fået bevilliget støtte til ”Triathlon Denmark goes Green” projekt fra Initiativ puljen. Projektet fokuserer primært på at gøre stævner mere bæredygtige gennem oplysning, kommunikation og incitamenter og læner sig samtidigt op af at blive grønt forbund under DIF fra 2020.
Ønsker du yderligere information om nogle af disse hovedtemaer, er du som altid velkommen til at kontakte forbundets direktør Morten Fenger.
Her er du også velkommen med ideer eller kommentarer til Triatlon Danmarks bestyrelse og administration.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


17. juli 2019

Triatlon Danmarks strategiaftale med DIF rækker frem til 2021. I denne er en række mål formuleret ifht klubber, bredde, elite, børn & unge, antidoping samt internationalt arbejde.
Aktiviteter, der sikrer at vi når disse mål, skal defineres og prioriteres.
På seneste bestyrelsesmøde i Triatlon Danmark var fokus derfor på igangsættelse af en proces, der sikrer at vi kommer i mål på disse områder.
Over sommeren bliver der taget kontakt til både klubber og enkeltpersoner for at sikre mest muligt input til denne proces. Har du herudover ideer til aktiviteter, der kan understøtte Triatlon Danmarks fortsatte bestræbelser på konstant at være triatlonsportens omdrejningspunkt i Danmark, er du velkommen til at tage fat i administrationen. Så vil dit input blive taget med i processen.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


4. juli 2019

Kære medlemmer.

Den af Generalforsamlingen valgte bestyrelse har nu konstitueret sig selv.

Ansvarsområderne ser således ud:

Formand Mads Freund
Politisk økonomiansvarlig Kim Rohde
Næstformand & Politisk paratriansvarlig Henrik Bruun
Politisk eliteansvarlige Mogens Strange & Casper Stenderup
Politisk sponsoransvarlig Thomas Robert Madsen
Politisk breddeansvarlige Thomas Robert Madsen & Nicholas Gustafson
Politisk ungdomsansvarlig Nicholas Gustafson
Politisk antidopingansvarlig Casper Stenderup

På Generalforsamlingen blev det vedtaget at Dansk Triatlon Forbund skifter navn til Triatlon Danmark.

Navneskiftet er effektueret. Rent praktisk vil i stadig kunne se DTriF navnet brugt i nogle sammenhænge fremover. Det kan eks. være på tøj, banners eller andet eksisterende materiale, hvor vi først skifter navn ved genbestilling for ikke at få unødvendige omkostninger ved navneskiftet.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


8. marts 2019

Kære medlemmer.

Den 2. februar havde vi bestyrelsesmøde i Dansk Triatlon Forbund.
Mødet drejede sig primært om at få forberedt årets generalforsamling den 30. marts. Der kommer forslag til vedtægtsændringer fra forbundets side. Herudover en opfordring til at opstille til bestyrelsen, såfremt man har ønske om at arbejde med triatlonsporten i Danmark. Yderligere information fås hos forbundets formand, Mads Freund.
Da vi fra forbundets side gerne vil tættere på klubberne og hvad der rør sig drøftede vi også mulighederne for at deltage i klubberne generalforsamlinger. Det er prøvet et par gange, hvor det har betydet at mange medlemsspørgsmål har kunnet besvares med det samme. Hermed en opfordring til at kontakte forbundet hvis der er ønske om at enten medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer deltager i jeres generalforsamling.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


8. marts 2019

Kære medlemmer.

Den 2. februar havde vi bestyrelsesmøde i Dansk Triatlon Forbund.
Mødet drejede sig primært om at få forberedt årets generalforsamling den 30. marts. Der kommer forslag til vedtægtsændringer fra forbundets side. Herudover en opfordring til at opstille til bestyrelsen, såfremt man har ønske om at arbejde med triatlonsporten i Danmark. Yderligere information fås hos forbundets formand, Mads Freund.
Da vi fra forbundets side gerne vil tættere på klubberne og hvad der rør sig drøftede vi også mulighederne for at deltage i klubberne generalforsamlinger. Det er prøvet et par gange, hvor det har betydet at mange medlemsspørgsmål har kunnet besvares med det samme. Hermed en opfordring til at kontakte forbundet hvis der er ønske om at enten medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer deltager i jeres generalforsamling.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


1. februar 2019

Fremover vil vi fra bestyrelsens side informere om de væsentligste beslutninger og drøftelser fra bestyrelsesmøder.

På bestyrelsesmøde den 9. december 2018 var fokus på samarbejdet i bestyrelsen – hvad skal kendetegne det og skal de spilleregler, der er opstillet genovervejes. Vores Code of Conduct er rettesnoren og vi vil løbende arbejde med om indholdet heri er tidsvarende ifht den måde som vi og vores omverden ændrer sig på.

Vores store 2018 fokus – VM Multisport på Fyn – nærmer sig endelig en afslutning. Det samlede event evalueres samlet af alle deltagende parter, hvorefter der kommer officielle udmeldinger.

På økonomisiden blev forecast for resultat for 2018 gennemgået ligesom oplæg til budget for 2019 blev præsenteret. Mest interessant i den forbindelse er det at arbejder med en forudsætning om uændret medlemsantal i 2019. De seneste år har vi set et lille fald i antallet af medlemmer, men specielt de nye projekter i samarbejde med NORDEA Fonden bør minimum kunne stabilisere medlemsantallet.

Slutteligt startede vi så småt op på at drøfte Generalforsamlingen i marts. Bl.a. indkaldelse, valg til bestyrelsen samt punkter vi her skal have fokus på.