Bestyrelsen orienterer

1. februar 2019

Fremover vil vi fra bestyrelsens side informere om de væsentligste beslutninger og drøftelser fra bestyrelsesmøder.

På bestyrelsesmøde den 9. december 2018 var fokus på samarbejdet i bestyrelsen – hvad skal kendetegne det og skal de spilleregler, der er opstillet genovervejes. Vores Code of Conduct er rettesnoren og vi vil løbende arbejde med om indholdet heri er tidsvarende ifht den måde som vi og vores omverden ændrer sig på.

Vores store 2018 fokus – VM Multisport på Fyn – nærmer sig endelig en afslutning. Det samlede event evalueres samlet af alle deltagende parter, hvorefter der kommer officielle udmeldinger.

På økonomisiden blev forecast for resultat for 2018 gennemgået ligesom oplæg til budget for 2019 blev præsenteret. Mest interessant i den forbindelse er det at arbejder med en forudsætning om uændret medlemsantal i 2019. De seneste år har vi set et lille fald i antallet af medlemmer, men specielt de nye projekter i samarbejde med NORDEA Fonden bør minimum kunne stabilisere medlemsantallet.

Slutteligt startede vi så småt op på at drøfte Generalforsamlingen i marts. Bl.a. indkaldelse, valg til bestyrelsen samt punkter vi her skal have fokus på.