Bestyrelsen orienterer

8. marts 2019

Kære medlemmer.

Den 2. februar havde vi bestyrelsesmøde i Dansk Triatlon Forbund.
Mødet drejede sig primært om at få forberedt årets generalforsamling den 30. marts. Der kommer forslag til vedtægtsændringer fra forbundets side. Herudover en opfordring til at opstille til bestyrelsen, såfremt man har ønske om at arbejde med triatlonsporten i Danmark. Yderligere information fås hos forbundets formand, Mads Freund.
Da vi fra forbundets side gerne vil tættere på klubberne og hvad der rør sig drøftede vi også mulighederne for at deltage i klubberne generalforsamlinger. Det er prøvet et par gange, hvor det har betydet at mange medlemsspørgsmål har kunnet besvares med det samme. Hermed en opfordring til at kontakte forbundet hvis der er ønske om at enten medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer deltager i jeres generalforsamling.

Med sportslig hilsen
Henrik Bruun
Næstformand


1. februar 2019

Fremover vil vi fra bestyrelsens side informere om de væsentligste beslutninger og drøftelser fra bestyrelsesmøder.

På bestyrelsesmøde den 9. december 2018 var fokus på samarbejdet i bestyrelsen – hvad skal kendetegne det og skal de spilleregler, der er opstillet genovervejes. Vores Code of Conduct er rettesnoren og vi vil løbende arbejde med om indholdet heri er tidsvarende ifht den måde som vi og vores omverden ændrer sig på.

Vores store 2018 fokus – VM Multisport på Fyn – nærmer sig endelig en afslutning. Det samlede event evalueres samlet af alle deltagende parter, hvorefter der kommer officielle udmeldinger.

På økonomisiden blev forecast for resultat for 2018 gennemgået ligesom oplæg til budget for 2019 blev præsenteret. Mest interessant i den forbindelse er det at arbejder med en forudsætning om uændret medlemsantal i 2019. De seneste år har vi set et lille fald i antallet af medlemmer, men specielt de nye projekter i samarbejde med NORDEA Fonden bør minimum kunne stabilisere medlemsantallet.

Slutteligt startede vi så småt op på at drøfte Generalforsamlingen i marts. Bl.a. indkaldelse, valg til bestyrelsen samt punkter vi her skal have fokus på.