Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalget vælges hvert år af generalforsamlingen og består af 1 formand og 2 medlemmer. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen, være bestyrelsessuppleant, revisor eller medlem af andre nedsatte udvalg. Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommende er part i en sag eller på anden måde er interesseret i sagens udfald. I så fald indkaldes suppleant.

Amatør- og ordensudvalgets opgaver er:
At afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd.

Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Triathlon Forbund.

Nedenstående kan du se medlemmerne af forbundets amatør- & ordensudvalg. Ønsker du at kontakte udvalget bedes du sende en fælles mail til alle medlemmer.

Amatør- & Ordensudvalg består af


Formand
Stig Helm Nielsen
E: shi@bane.dk
Telefon: 26 73 13 83

Medlem
Uffe Sass-Petersen
E: uffesasspetersen@gmail.com
Telefon: 40 82 93 81

Medlem
Erik Rosbirk
E: rosbirk@outlook.dk
Telefon: 71 53 36 65

Suppleant
Steffen Lund Mattrup
E: steffen@ganlose-svom.dk