Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalget vælges hvert år af generalforsamlingen og består af 1 formand og 2 medlemmer. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen, være bestyrelsessuppleant, revisor eller medlem af andre nedsatte udvalg. Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommende er part i en sag eller på anden måde er interesseret i sagens udfald. I så fald indkaldes suppleant.

Amatør- og ordensudvalgets opgaver er:
At afgøre alle sager vedr. amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser om overtrædelse af reglementer og lignede eller usømmelig adfærd.

Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Triatlon Danmark.

Nedenstående kan du se medlemmerne af forbundets amatør- & ordensudvalg. Ønsker du at kontakte udvalget bedes du sende en fælles mail til alle medlemmer.

Amatør- & Ordensudvalg består af

Formand
Steffen Mattrup Lund-Hansen
E: steffen@ganlose-svom.dk
Telefon: 21 83 69 75

Medlem
Erik Rosbirk
E: ero@byggros.com
Telefon: 20 60 88 33

Medlem
Carsten Andersen
E: egern4@gmail.com
Telefon: 40 82 93 81