Ungdoms Camp

Som ungdomstriatlet er der flere muligheder for at komme på camp sammen med andre ungdomstriatleter.

 

Triatlon Danmark afholder hvert år to ungdomscamps

Forårs Camp er  Rykket til d. 2-4 okt. 2020
Forårs Camp er en weekendcamp, der ligger i foråret omkring april.
Tilmeldingen er åben, og man kan tilmelde sig HER.
Se invitation her under teksten.

Summer Camp er en 5 dages camp i sommerferien (uge 27).

Begge er camps, som henvender sig til alle børn og unge i alderen 12-20 år, der dyrker triatlon i en klub under Triatlon Danmark. 

Al træning på de to camps er niveauopdelt, så alle får en god oplevelse, føler sig trygge og får størst mulig udbytte af træningen.

På begge camps bliver der lagt stor vægt på det sociale samvær.

Hvis man er interesseret i at høre mere om forbundets to camps, er man velkommen til at kontakte Louise Rohr,  louise.rohr@triatlon.dk

På Camps er der lagt vægt på træning i de tre discipliner samt sociale aktiviteter.
Et af målene med Ungdoms Camps er at skabe bånd mellem ungdomstriatleter i hele landet.