Ungdomscamp

Som ungdomstriatlet er der flere muligheder for at komme på camp sammen med andre ungdomstriatleter

 

Triatlon Danmark afholder hvert år to ungdomscamps

Forårs Camp er en weekend camp, der ligger i foråret, i 2022 bliver campen afholdt i Fredericia d. 22-24 april.
Tilmeld her


Summer Camp er en 5 dages camp i sommerferien som bliver afholdt på Hald Ege efterskole ved Viborg d.27 juni til 1 juli 2022(uge 26).

Begge er camps, som henvender sig til alle børn og unge i alderen 12-20 år, der dyrker triatlon i en klub under Triatlon Danmark. 

Al træning på de to camps er niveauopdelt, så alle får en god oplevelse, føler sig trygge og får størst mulig udbytte af træningen.

På begge camps bliver der lagt stor vægt på det sociale samvær.

Hvis man er interesseret i at høre mere om forbundets to camps, er man velkommen til at kontakte Louise Rohr,  louise.rohr@triatlon.dk

 

På Camps er der lagt vægt på træning i de tre discipliner samt sociale aktiviteter.
Et af målene med Ungdoms Camps er at skabe bånd mellem ungdomstriatleter i hele landet.