Grøn politik

Triatlon Danmark skal bidrage til en renere verden
Vi vil hjælpe med at omsætte Paris-aftalen, FN’s verdensmål, internationale naturmål mv. til handlekraftige
konkrete tiltag. For at undgå en forværring af klimakrisen og en nedbrydning af vores træningsomgivelser vil
Triatlon Danmark yde et ambitiøst og generøst bidrag til den fælles indsats for at sikre renere vand, land og
luft på vores klode.

Respekt for natur, miljø og klima
Triatlon Danmark skal i alle mulige henseender omstille sig til bæredygtig adfærd –
senest i løbet af 2020 vil vores egen organisation være ”Clean Green”:
– Vores kontor skal være fri for engangsplastik og udfase unødvendige emballager og produkter.
– Vores indkøb af sportstøj, bannere, medaljer, rekvisitter og andet skal være så bæredygtige og
genanvendelige som muligt
– Vores leverandører og sponsorer skal informeres og supportere vores ambitiøse mål og ønsker
– Når vi rejser med fly, skal flyselskabernes miljøpolitik være en vægtig del af vores valg af selskab.

Et forbund i balance med økosystemerne
Forbundet skal foretage målrettede valg for at sikre og forbedre livsvilkår for natur, miljø og dyreliv. Triatlon
Danmark vil arbejde for, at vi som samfund kan nyde godt af ren luft, rent vand, rene fødevarer og mere fri,
rig og vild natur, end vi har i dag – både til lands, til vands og i vores byer.
I alle aftaler der indgås med stævnearrangører, andre organisationer eller byer, vil grøn adfærd have en høj
prioritet.

En grønnere verden
Danmark har som et velstående samfund med stort forbrug et medansvar for den globale
grønne omstilling. Triatlon Danmark skal spille en aktiv rolle i internationale aftaler indenfor triatlon og her
arbejde for, at vi får nogle resultater, der er bedst for hele verdenssamfundet. EU er en af de vigtigste
aktører i den globale grønne omstilling, og vi skal arbejde for, at EU tager sin del af ansvaret for klimakrisen
og bidrager til sikring af en stærk grøn politik. Men vi skal nå længere ud end det. Det indebærer bl.a. at vi
arbejder for formelle globale beskyttelsesmekanismer og regelsæt, og at vi ser det som en naturlig
konsekvens at have en løbende grøn dialog for at inddrage og inspirere triatlonforbund på alle kontinenter.