Klubudvikling

Udviklingsforløb

Formålet med forløbet er at styrke klubben til at finde en fælles vej og arbejde mod samme mål.

Igennem forløbet at få sat ord på hvad der betyder noget for klubben, og hvilke drømme klubben har om fremtiden.

Ved at klubben arbejder mod samme mål og får lavet handleplaner, sparer det klubben for en del ekstra arbejde i den daglige drift af klubben. Klubben får et fælles fodslag der styrker fællesskabet og formålet med at drive klub.

Forløbet er faciliteres af Triatlon Danmarks, som guider og vejleder klubben igennem forløbet.

Mål

At udarbejde en vision, mission og mål for de næste 3 år, og nogle handleplaner/ strategier for hvordan dette nås.

Rammer

Forløb forslag:
– workshop med bestyrelsen og medlemmer på ca. 3 timer
– 1-2 opfølgende møder med bestyrelsen.

Deltagere

Klubbens bestyrelsen + evt. menige medlemmer.

Triatlon Danmark medarbejder.

Ønsker klubben en anden form eller plan, imødekommer Triatlon Danmark selvfølgelig også det.

Skriv til post@triatlon.dk, og hør nærmere om udviklingsforløb.

Udviklingspuljen

Formål:

Formålet med udviklingspuljen er at Triatlon Danmark støtter op om de klubber, der ønsker at udvikle sig og give klubben et økonomisk tilskud til denne udviklingsproces.
Triatlon Danmrk ønsker at støtte de udviklingsprojekter der fremmer glæden og viden om triatlon og som styrker klubberne i deres organisation.

Projekter:

Overordnet er der fire hovedkategorier af projekter som Triatlon Danmark giver tilskud til:

– Projekter der udvikler klubben som organisation.

– Projekter der øger klubbens antal af medlemmer.

– Camps.

– Skole og institutionssamarbejde.

Foreningspuljen

Hvert år uddeles cirka 45 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger.
Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Klik her for nærmere information om tidsfrister, hvor store beløb, foreningerne kan søge, og hvad der kan søges til. Klik her for at hente et dokument med ’ofte stillede spørgsmål’ om puljen, og her kan man få information om de specifikke tilskudsbetingelser.

Sådan søger I
Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Legater og Fonde

Klubber og afdelinger har også mulighed for at søge om økonomisk støtte via legater og fonde.

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. formålet er at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde.
Søgemaskine er  gratis og er bl.a. udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

 

 Tryk på billedet til højre for at komme til Legathåndbogen.dk

For mere information

 

Kontakt os på

E: post@triatlon.dk