Sikkerhedscertificerede medlemsstævner

Alle stævner under Triatlon Danmark karakteriseres fra 1. januar 2019, som sikkerhedscertificerede medlemsstævner.

Sikkerhedscertificeringen er baseret på, at den enkelte arrangør har lavet en aftale med forbundet om, at deres stævne efterkommer de af forbundet anviste minimumskrav til sikkerhedsprocedurer.

Dialogen om sikkerhed mellem arrangør og forbund foregår løbende, hvor begge parter år for år søger at gøre stævnerne mere sikre.
I anerkendelse af, at dette er en proces, har forbundet valgt, at der på forbundets stævnekalender tildeles 1-5 stjerner til det enkelte stævne.

Det er muligt for den enkelte arrangør at ændre på status for stævnet. Efter afholdt stævne får  arrangøren en rapport, hvor forbundets anbefalinger fremgår og heri vil være en vurdering af stævnets set-up (sikkerhedsmæssigt og sportsligt) på en række områder, fra vandsikkerhed til resultatformidling, hvilket sammenlagt vil udmønte sig i antallet af stjerner på efterfølgende års stævnekalender.

Tildelingen af stjerner år 2022 baserer sig på afviklingen at stævnet i 2021

Stjernerne fordeler sig efter følgende vurderingsskala

Arrangøren indgår i en dialog med Triatlon Danmark om stævnesikkerhed, og har indsendt en sikkerhedsprotokol forud for stævnets afvikling.
Stævner i denne kategori vil være på vej mod første evaluering, som normalt vil medføre en tildeling af 2-3 stjerner.

 

Arrangøren har gennemført dette stævnesetup minimum en gang under certificeringsmodellen og er vurderet til at have den basale sikkerhed i orden. I forhold til en højere certificering er der dog et forbedringspotentiale, som endnu ikke er udmøntet i en højere vurdering.

 

Arrangøren har gennemført dette stævneset-up en eller flere gange under certificeringsmodellen og er vurderet til at have den basale sikkerhed i orden.
3-stjernede stævner har et set-up på dagen, som er på niveau med forbundets minimumskrav, mht. bemanding, afspærring og sportsligt set-up.

 

Arrangøren bag dette stævneset-up har igennem en længere periode bevist, at de kan efterkomme de krav der stilles til et top-stævne på dansk grund.
Ofte vil stævner i denne kategori have lavet en beredskabsplan og dermed ligge på et noget højere sikkerhedsniveau end forbundets minimumskrav.
Stævner i denne kategori er ofte selvstændige DM’er, afdelinger i DM TRI serien, eller stævner, som har været afviklet i en årrække af klub- eller kommercielle arrangører.

Top-stævner med beredskabsplan eller sikkerhedsprotokol på et højt teknisk niveau, og med midler til at eksekvere dette på stævnedagen.
Disse stævner vil ofte være af international klasse.

Yderligere information

Har du spørgsmål ang. stævner? så kontakt stævneansvarlig Henrik Kjær Larsen for yderligere information
E: henrik.larsen@triatlon.dk