Medlemsstævner

Triatlon.dk rummer info om alle medlemsstævner under Dansk Triatlon Forbund og også enkelte andre triatlonstævner.

Stævnerne er opdelt i kategorier A-D, hvor:

Kategori A: DTriF Mesterskabsstævner

Kategori B: DTriF medlemsstævner

Kategori C: DTriF medlemsstævner

Kategori D: DTriF motionsstævner

Du kan finde stævnerne i aktivitetskalenderen og under stævner.

Gå til


For mere info om stævneafvikling:

Udviklingskonsulent, Henrik Kjær Larsen
E:henrik.larsen@triatlon.dk
Tlf. 29 28 43 54

Til stævnedeltagere


Al information om stævner findes under det enkelte stævne.

Det er meget vigtigt at du som medlem husker at medbringe dit aktive licenskort på selve stævnedagen!

Til stævnearrangører


Fordele ved at være medlemsstævne under DTriF

 

–          DTriF´s konsulent/ Teknisk Delegeret med som sparingspartner.

–          Teknisk Delegeret godkender sikkerheds protokol.

–          Stævnet sættes på DTriF´s stævnekalender

–          Brug af DTriF dommere i det omfang stævnet størrelse/distance kræver

–          Leje af udstyr fra DTriF´s grejbank

Konkurrenceregler –  Sikkerhedsprotokol


Du kan finde DTriFs konkurrenceregler for 2017 på nedenstående link. Bemærk følgende i forhold til opdateringerne pr. 25. april 2017:

Opdateret d.25. april 2017
– Opdatering/præcisering/nyt ift. 2016 markeret med grøn.

Proces for at blive et medlems stævne under DTriF


Handling

Kommentar

Stævne arrangør

Ansøger DTriF post@triatlon.dk om at blive et medlems stævne. Ansøgningen med oplysninger om tid, sted og distancer.

DTriF

Kontrakt sendes til stævne arrangør

Stævne arrangør

Udfylder kontrakt Det skal indgå i kontrakten at arrangøren vil udforme sikkerhedsprotokol og det skal tydeligt fremgå at DTriF´s arrangørmanual og konkurrenceregler følges

DTriF

Godkender stævnet som medlemsstævne. Ved godkendelse opretter DTriF EPM og stævnet lægges i kalenderen.

Stævne arrangør

Åbner for tilmelding Åbning for tilmelding må først ske efter kontrakt godkendelse.

Stævne arrangør

Indsender sikkerheds protokol Senest 3 mdr. før stævne dato.

DTriF

Endelig godkendelse af sikkerheds protokol. Påsætning af dommere.

Stævne arrangør

Stævnet afholdes

DTriF

DTriF udarbejder stævnerapport inkl. Udviklingspunkter til arrangør. Senest 1 mdr. efter stævne afholdelse.

Grejbank


Alle medlemsklubber der arrangerer et triatlon eller duatlon stævne med godkendt sikkerhedsprotokol kan leje udstyr af DTriF. Grejbanken indeholder en masse forskellige effekter som kan anvendes f.eks. hvis en klub skal  afholde et stævne.

Vejledning

Grejbankkontrakt

Yderligere information


Har du spørgsmål ang. stævner? så kontakt stævneansvarlig Henrik Kjær Larsen for yderligere information
E: henrik.larsen@triatlon.dk