Paratriatlon

Intro paratriatlon

I paratriatlon deltager man under de samme grundvilkår som andre triatleter i træning og konkurrence. Der er en række forskellige distancer, man kan konkurrere i på breddeniveau i både Danmark og udlandet.

Udstyret er identisk med triatlonudstyr generelt. Der er mulighed for få tilpasninger på cykel- og løbedelen i paratriatlon afhængig af den klasse, paratriatleten placeres i (se mere under Klassifikation).

I konkurrence følger paratriatleter regler under både den Internationale Triatlon Union (ITU) og Dansk Triatlon Forbund, samt de lokale stævnereglementer. De internationale regler for paratriatlon kan findes her i afsnit 17 – vælg “ITU Competition Rules”.

Samarbejde mellem Dansk Triatlon Forbund og Dansk Handicap Idræts-Forbund omkring udvikling og rekruttering til Paratri i Danmark.

Med afsæt i udviklingen af idrætstilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse har Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Dansk Triatlon Forbund igangsat et samarbejde.

Målet er:

– At få synliggjort ParaTri som en attraktiv idræt for flere forskellige personer.
– At få gjort klubber i DTriF opmærksom på ParaTri og nye medlemsgrupper.
– At få skabt grundlag for at arrangere ParaTri stævner i Danmark.
– At tilbyde kvalificeret klubtræning til personer med en funktionsnedsættelse som har interesse for triatlon.

Vi kan bidrage med viden og erfaringer om træning, målgrupper, klassificering og tekniske områder i ParaTri, så alle føler sig godt klædt på.

Har du/I interesse for paratriatlon, så tøv ikke med at kontakte DHIF, DTriF eller en af de tre paratri-ambassadører

Kontaktpersoner

Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF)

Peter Kock Hansen

Udviklingskonsulent

E-mail: pkh@dhif.dk

Telefon: 2032 1418

 

Dansk Triatlon Forbund (DTriF)

René Bøge Jensen

Udviklingskonsulent

Telefon: 2928 5285

Mail: rene.boege@triatlon.dk

 

Ambassadører

 

Gert Rune

E-mail: gert@gertrune.dk

Telefon: 3064 2503

www.gertrune.dk

 

Martin Jacobsen

E-mail: scottcyklen@hotmail.com

Telefon: 2215 1770

 

Bo Larsen

E-mail: get2bo@gmail.com

Telefon: 3150 7597

Konkurrencetyper

Paratriatleter deltager på lige fod med andre atleter i løb og stævner. Den officielle ITU-distance i paratri er sprinten 750 m – 20 km – 5 km, men paratriatleter deltager i alle distancer op til Ironman.

Hvem kan deltage?

Paratriatlon kan dyrkes af alle personer med en funktionsnedsættelse. På klub- og konkurrenceniveau ses der i dag kun atleter med fysiske funktionsnedsættelser og synshandicap. Som i alle andre handicapidrætter er der et mindstehandicap, der skal opfyldes.

Kom med på Tri-Team.dk

Alle paratriatleter er også velkomne på TTDK. Der gælder samme regler om tilmelding til TTDK som for andre medlemmer. Dog indplaceres paratriatleter som udgangspunkt i kategori C (uden kvalifikation), og kan derefter opkvalificeres på baggrund af præstationer jf. kvalificering til kategorier på TTDK, på lige fod med andre medlemmer.

Klassifikation

I paratriatlon opereres der med en funktionsopdeling i fem PT-klasser blandt atleterne, som er forskellig fra den aldersgruppeopdeling, der anvendes i triatlonverdenen. Det betyder, at der forud for en konkurrence er foregået en fysisk/funktionel vurdering af den enkelte atlets styrke og bevægelighed, som måles via et internationalt testsystem fra ITU.

Særligt uddannede klassifikatører tester paratriatleten led for led og muskelgruppe for muskelgruppe. I hver bevægelses- og muskeltest tildeles paratriatleten en score (0-5). En særlig omregning tildeler hertil point i forhold til den enkelte muskelgruppes betydning i de tre idrætter i triatlon. Fx har det stor betydning i hvor stor grad lårmusklen fungerer kontra underarmsmusklen, hvormed point i muskeltest for lårmusklen har en større omregningsfaktor end underarmsmusklen. Ligeledes har det betydning, om man har fungerende knæled eller er benamputeret over knæet i løbe- og cykeldelen i paratriatlon. Den samlede score placerer paratriatleten i en af fem PT-klasser.

PT1: Kørestolsbrugere, hvor muskelstyrke og funktion hæmmer atleten i at cykle og løbe. Atleten har en samlet score på op til 640 point. Atleten skal benytte en håndcykel samt en kørestolsracer i løbedelen.

PT2: Atleten opnår en samlet score på op til 454,9 point. Årsag til funktionsnedsættelse kan være medfødt arm-/bendefekt, amputation, muskelsygdom. Atleter med amputation må benytte protese og krykker.

PT3: Atleten opnår en samlet score på 460 – 494,9 point. Årsag til funktionsnedsættelse kan være medfødt arm-bendefekt, amputation, muskelsygdom. Atleterne må benytte godkendte støt-teredskaber som krykker, stokke og proteser.

PT4: Atleten opnår en samlet score på 495 – 557 point. Årsag til funktionsnedsættelse kan være medfødt arm-bendefekt, amputation, muskelsygdom. Atleterne må benytte godkendte støt-teredskaber som krykker, stokke og proteser.

PT5: Helt blind eller synshandicappet (defineret ud fra den medicinske klassificering B1, B2, B3). B1 er helt blinde eller meget svagtseende (kan ikke se omridset af en hånd tæt på). B2 og B3 er defineret ud fra synsbrøken 6/60 (kan ikke se korrekt i en synstest på maks. 6 meter og mindre som normalseende kan på 60 meter), eller et synsfelt på det bedste øje mindre end 20 grader (normal syn er 180 grader).

Interessante links