Pro-licens

Ansøgning om Triatlon Danmark Pro-licens

Som i tidligere år skal aktive atleter, der ønsker at konkurrere som elite/professionel i World Triathlon Cooperation (WTC), Challenge family, Powerman og Xterra eller i eliteklassen i officielle elitestævner under European Triathlon Union (ETU), World Triathlon (WT) regi ansøge om en Pro-licens udstedt af Triatlon Danmark. Undtagelsen er junioratleter, der kører i ETU og WT-regi.

Søger en atlet en Pro-licens med henblik på at køre Europa Cup, men får vedkommende ingen starter pga. fyldte startlister, betales beløbet tilbage.

Landsholdsatleter gruppe 1-3 får Pro-licens omkostningsfrit. De skal dog ansøge om den, som alle andre.

Denne danske Pro-licens er forudsætning for at kunne søge om Pro-status hos WTC og de andre organisationer. Der er tale om ”både og” og ikke ”enten eller”.

Triatlon Danmark ønsker at have muligheden for at kunne bede Anti Doping Danmark (ADD) om at dopingteste aktive atleter med en Triatlon Danmark Pro-licens under træning. Dette ønskes både at arbejde præventivt og afskrækkende mod brug af doping og for at kunne afdække snyd, hvis det skulle være tilfældet.

Testning skal dog finansieres, hvorfor der opkræves et gebyr på 1500,- kr. årligt (kalenderår) for udstedelse af Triatlon Danmark Pro-licens. Dette gebyr dækker langtfra alle omkostningerne ved en dopingtest.

Som udgangspunkt er det ikke alle Pro-licensindehavere som testes. En test koster op til 6500kr. I stedet bliver midlerne forsøgt brugt intelligent. Vi beder jer derfor være omhyggelige med at opdatere konkurrenceplaner og udlandsophold til Triatlon Danmark, som videregiver informationerne til ADD.

Det er ikke planen, at alle aktive, der søger Triatlon Danmark Pro-licens, skal indgå i ADAMS (det er udelukkende dele af landsholdet eller atleter, der bliver udpeget dertil af ADD).

Triatlon Danmark Pro-licens for det kommende år søges senest den 20/12 året før den skal anvendes eller min. 6 måneder før konkurrence.

Førstegangsansøger
Er det første gang, du skal have Pro-licens, eller har du været uden Pro-licens i en længere periode f.eks. et år, så skal Pro-licensen søges min. 6 måneder før start som professionel i konkurrence. Du kan som førstegangs-ansøgende derfor ikke vente med at ansøge om Pro-licens for kalenderåret 2021 til den 20/12-2020, hvis du skal køre en konkurrence, der ligger før 20/05-2021. Her skal Pro-licensen ansøges min. 6 måneder før datoen for den planlagte konkurrence.

 

Ansøgningen sendes til:
Triatlon Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Att. Pro-licens

eller på e-mail til elite@triatlon.dk og skriv ‘Pro-licens’ i emnefeltet.

Pro-licensgebyret på kr. 1500,- skal indbetales i KlubModul senest 20/12 året før næste konkurrence.

Forudsætning er, at den aktive er medlem af en klub under Triatlon Danmark.
1) Triatlon Danmark Pro-licens gælder kun for ét kalenderår.
2) Sammen med ansøgningen skal der indsendes et pasfoto (digitalt).
3) Sammen med ansøgningen indsendes der en foreløbig sæsonplan med planlagte konkurrencer og træningslejre samt et  skema og adresse over faste ugentlige træningspas samt bopælsadresse.
4) Ansøgningen udstedes først, når gebyret er betalt.

Er du i tvivl, om du får brug for en Pro-licens for det kommende år, så søg den!
Hvert år får vi henvendelser relativt kort før en konkurrence, hvor atleter ønsker at stille op som professionel. Disse ansøgninger kan vi desværre ikke acceptere. Er du er langtidsskadet og usikker på, om du når at blive klar, så søg alligevel. Kommer du ikke til at konkurrere pga. skaden, og er du ikke blevet testet, kan Triatlon Danmark tilbagebetale beløbet. Husk at oplyse, hvis du er alvorligt skadet i løbet af året med dine opdateringer på planlagte konkurrencer mm.