Pro-licens

Ansøgning om Triatlon Danmark Pro-licens

Aktive atleter, der ønsker at konkurrere som elite/professionel på middeldistance/langdistance i World Triathlon (WT), Europe Triathlon (ET), Ironman, PTO, Challenge, Powerman eller i Xterra skal ansøge om en Pro-licens udstedt af Triatlon Danmark. Atleter, som kører kortdistance i fx ET og WT-regi, er fremover undtaget for at ansøge om dansk Prolicens.

Søger en atlet en Pro-licens med henblik på at køre et specifikt stævne, men ikke får start pga. fyldte startlister, kan atleten anmode Triatlon Danmark om tilbagebetaling af beløbet.

For at ansøge om Pro-licens skal atleten som udgangspunkt være kvalificeret til at indgå i et af Triatlon Danmarks regionale elitecentre (REC). Se REC-kravene HER. Derudover kræves der, at man – foruden et medlemskab i en dansk triatlonklub under Triatlon Danmark – har adresse i Danmark, og at man ikke har stillet op for et andet land de seneste 12. mdr.

Atleter i Triatlon Danmarks landsholdsgrupper får Pro-licens omkostningsfrit. De skal dog ansøge om PRO-licens, ligesom alle andre atleter. Den danske Pro-licens er en forudsætning for at kunne søge om Pro-status hos de internationale organisationer. Der er tale om ”både og” og ikke ”enten eller”.

Triatlon Danmark ønsker at have muligheden for at kunne bede AntiDoping Danmark (ADD) om at dopingteste aktive atleter med en Triatlon Danmark Pro-licens under træning. Dette ønskes både for at arbejde præventivt og afskrækkende mod brug af doping og for at kunne afdække snyd, hvis det skulle være tilfældet. Testning skal dog finansieres, hvorfor der opkræves et gebyr på 1500,- kr. årligt (kalenderår) for udstedelse af Triatlon Danmark Pro-licens. Dette gebyr dækker langtfra alle omkostningerne ved en dopingtest. Som udgangspunkt er det ikke alle Pro-licensindehavere som testes. En test koster op til 6500kr. I stedet bliver midlerne forsøgt brugt intelligent. Vi beder jer derfor være omhyggelige med at udfylde konkurrenceplaner og udlandsophold til Triatlon Danmark, som videregiver informationerne til ADD.

Det er ikke planen, at alle aktive, der søger Triatlon Danmark Pro-licens, skal indgå i det internationale registreringssystem ADAMS, det er udelukkende dele af landsholdet eller atleter, der bliver udpeget dertil af ADD.

Triatlon Danmark Pro-licens for det kommende år søges senest den 20/12 året før den skal anvendes eller min. 6 måneder før næste konkurrence.

Førstegangsansøger
Er det første gang, du skal have Pro-licens, eller har du været uden Pro-licens i en længere periode f.eks. et år, så skal Pro-licensen søges min. 6 måneder før start som professionel i konkurrence. Du kan som førstegangsansøgende derfor ikke vente med at ansøge om Pro-licens for næste kalenderår den 20/12, hvis du skal køre en konkurrence, der ligger før 20/05 året efter. Her skal Pro-licensen ansøges min. 6 måneder før datoen for den planlagte konkurrence.

 

Ansøgningen sendes til:
Triatlon Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Att. Pro-licens

eller på e-mail til elite@triatlon.dk og skriv ‘Pro-licens’ i emnefeltet.

Pro-licensgebyret på kr. 1500,- skal indbetales i KlubModul senest 20/12 året før næste konkurrence.

Det er en forudsætning, at den ansøgende atlet er medlem af en klub under Triatlon Danmark ved udstedelse af licensen og igennem hele perioden licensen løber.

1) Triatlon Danmark Pro-licens gælder kun for ét kalenderår.
2) Sammen med ansøgningen skal der indsendes et pasfoto (digitalt).
3) Sammen med ansøgningen indsendes der en foreløbig sæsonplan med planlagte konkurrencer og træningslejre samt et skema og adresse over faste ugentlige træningspas samt bopælsadresse.
4) Ansøgningen udstedes først, når gebyret er betalt.

 Er du i tvivl, om du får brug for en Pro-licens for det kommende år, så søg den!
Hvert år får vi henvendelser relativt kort før en konkurrence, hvor atleter ønsker at stille op som professionel. Disse ansøgninger kan vi desværre ikke acceptere. Er du er langtidsskadet og usikker på, om du når at blive klar, så søg alligevel. Kommer du ikke til at konkurrere pga. skaden, og er du ikke blevet testet, kan Triatlon Danmark tilbagebetale beløbet. Husk at oplyse, hvis du er alvorligt skadet i løbet af året med dine opdateringer på planlagte konkurrencer mm.

Kravtider til Pro Licens

Kravene for at Triatlon Danmark kan udstede en middel/langdistance PRO-licens er:

  • Du skal som udgangspunkt være dansk statsborger. Har du ikke dansk statsborgerskab er det er krav, at du har permanent adresse i Danmark, og at du ikke har repræsenteret et andet land de seneste 12 måneder.
  • Du skal have et medlemsnummer via en klub under Triatlon Danmark.
  • Du skal have konkurreret i langdistance triatlon i mindst et år nationalt eller internationalt.
  • Du har kørt mindst en lang- eller mellemdistancekonkurrence på nedenstående tider (eller bedre).

Mænd

  • Langdistance: 9:00 timer
  • Mellemdistance: 4:15 timer
  • Eller inden for 15% af vindertiden i PRO-klasse

Kvinder

  • Langdistance: 10:00
  • Mellemdistance: 4:45
  • Eller inden for 15% af vindertiden i PRO-klassen

Der kan i visse tilfælde gives dispensation, hvis atleten ikke har opnået ovenstående krav.