Grønne og bæredygtige triatlonstævner

Bæredygtighed og grønne initiativer er parametre, som vinder mere og mere frem hos private og offentlige aktører, primært fordi man er begyndt at se nødvendigheden i at indføre disse tiltag, men også fordi det er blevet et konkurrenceelement, man bliver målt på af både forbrugere og kunder. Inden for triatlonsporten og når det kommer til stævneafholdelse, er det selvfølgelig ikke anderledes.

Derfor har Triatlon Danmark udviklet fem bæredygtighedskategorier, der på hver sin måde forklarer, hvad man som arrangør af et triatlonstævne kan gøre, for at stævnet er så bæredygtig og grønt som muligt og derved mindske CO2-udledningen. Til hver kategorierne er der lavet et afkrydsningsskema, man kan udfylde og afhængigt af ens samlede Grønne Score få tildelt mellem 1 og 5 Grønne Blade som symbol på, hvor grønt og bæredygtigt ens stævne er.

Læse mere om tankerne bag de fem kategorier, og hvordan man optjener den Grønne Score nedenfor.

God fornøjelse

Om grønne og bæredygtige triatlonstævner

I Triatlon Danmark ved vi, at mange danske triatlonstævner allerede arbejder aktivt med bæredygtighed og grønne tiltag. Og det gode arbejde ønsker vi fra forbundets side at anerkende, støtte op om og synliggøre.

Derfor tilbyder Triatlon Danmark nu triatlonstævner, som samarbejder med Triatlon Danmark, muligheden for at konkretisere deres arbejde med grønne og bæredygtige tiltag gennem tildelingen af et til fem grønne blade.

Optjeningen af grønne blade sker ved, at de stævnearrangører, som ønsker det, udfylder et kort bæredygtighedsskema, som munder ud i en Grøn Score. Afhængigt af hvor mange point triatlonstævnet optjener, tildeles triatlonstævnet mellem et og fem grønne blade. De grønne blade kan herefter bruges i markedsføringen af triatlonstævnet.

Triatlon Danmark ønsker, at arbejdet med at udbrede grønne og bæredygtige triatlonstævner bygger på tillid og på et fælles ønske om at være så grønne og bæredygtige som overhovedet muligt. Triatlon Danmarks ambition er derfor ikke at kontrollere hvert enkelt triatlonstævnes arbejde med miljø- og bæredygtighedstiltag. Dog stiller Triatlon Danmark et minimumskrav om, at de medlemsstævner, der ønsker at benytte sig af tilbuddet, udpeger en miljø- og bæredygtighedsansvarlig, som bliver kontaktpersonen, og som forbundet gerne vil kunne sparre med.

Det er Triatlon Danmark forhåbning og ønske, at man som stævnearrangør vil se positivt på dette tiltag og søge mod at opnå så mange grønne blade som muligt til gavn for vores allesammens natur og miljø.

Et forbund i grøn balance

I oktober 2019 lancerede Triatlon Danmark en ambitiøs grøn politik, hvori det fremgår at Triatlon Danmark i løbet af 2020 ”vil omsætte Paris-aftalen, FN’s verdensmål, internationale naturmål mv. til handlekraftige konkrete tiltag”.

Konkret betyder det at:

– Triatlon Danmarks kontor skal være fri for engangsplastik og at alt unødvendig emballage og produkter udfases

– Indkøb skal være så bæredygtige og genanvendelige som muligt leverandører og sponsorer informeres og supporterer vores mål

 

Miljø- og bæredygtighedskategorier for grønne tiltag

For at gøre det så enkelt og overskueligt som muligt at opnå de grønne blade, er arbejdet inddelt i fem miljø- og bæredygtighedskategorier. Det er kategorier som på hver sin måde ligger inden for det arbejde, der foregår før, under og efter afholdelse af et triatlonstævne.

De fem miljø- og bæredygtighedskategorier er:

  A) Grøn forpligtelse
  B) Affalds- og emballagehåndtering
  C) Transport
  D) Mad og forplejning
  E) Belønning af grøn omtanke og andre særlige bæredygtige tiltag

Kategorierne uddybes på siden, hvor man indtaster sine grønne og bæredygtige tiltag. Her vil der også være eksempler på grønne og bæredygtige tiltag, man kan følge.

Grøn Score og optjening af point

Som nævnt ovenfor tildeles triatlonstævner grønne blade på baggrund af en Grøn Score. Pointene optjenes via de forskellige grønne og bæredygtige tiltag og initiativer, som stævnet foretager, og udregnes ved at udfylde tjeklisten. Man behøver ikke at opfylde alle grønne tiltag i hver enkelt kategori for at få point i den pågældende kategori, og alle grønne tiltag tæller med i den samlede Grønne Score.

 

Grønne blade Ikoner
1 Grønt blad
2 Grønne blade
3 Grønne blade
4 Grønne blade
5 Grønne blade