Triatlon Danmarks ordinære generalforsamling 2022

jan 14, 2022

Her løbers der koncentreret ud af skiftezonen (Foto: Fotografen)

Triatlon Danmarks ordinære generalforsamling 2022 afvikles lørdag den 26. marts 2022 i Idrættens Hus i Brøndby i tidsrummet 13-15

Forslag, herunder forslag til lovændringer og forslag til ændret klubkontingent (pkt. 4 på dagsorden) der ønskes behandlet, samt kandidater til poster på valg, skal være forbundet i hænde senest den 10. februar på post@triatlon.dk

Poster på valg:

Forbundsformand:
Mads Freund – villig til genvalg

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Bruun – villig til genvalg
Mogens Strange Hansen – villig til genvalg

Dagsorden jf. Triatlon Danmarks love:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra den økonomiansvarlige
4. Fastsættelse af klubkontingent gældende fra 1. april samme år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer
7. Valg af medlemmer til amatør- og ordensudvalget
8. Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemsklubber med fuldt medlemskab møde-, tale- og stemmeret, såfremt medlemsklubben ikke er i restance til Triatlon Danmark.
Medlemsklubber med fuldt medlemskab kan højst repræsenteres af 2 personer.

Vi beder om skriftlig tilmelding på post@triatlon.dk senest den 20. marts 2022

Inden generalforsamlingen uddeles vanen tro årets priser for 2021 – husk derfor at klubberne kan indstille kandidater til Årets Age Group atlet og Årets Idrætsleder – https://www.triatlon.dk/aarets-priser-2021/