Talentudviklingsmiljøer

I Triatlon Danmark arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for de kommende og allerede etablerede talenter. Vi tror på, at talenter skabes og udvikler sig bedst, når man som atlet eller har det godt, er tryg og får den rette træning i et godt miljø.

For at styrke den lokale ungdomsafdeling muligheder for at tilbyde de unge atleter et optimalt udviklingsmiljø, kan klubber, der tilbyder et talentudviklingssetup, som sandsynliggør at flere børn og unge kan udvikle sig, indfri deres talent og i sidste ende nå verdenseliten på olympisk triatlon og langdistancetriatlon, søge om at deres ungdomsafdeling bliver certificeret som officielt ’Talentudviklingsmiljø’ af Triatlon Danmark.

Det er Triatlon Danmarks mål at have velfungerende talentudviklingsmiljøer i hele Danmark og derfor hjælpes de klubber som gerne vil opnå “talentudviklingsmiljø” status, i tæt dialog med den talentansvarlige, til at opnå denne status.

Har ungdomsafdelingen unge talenter, men ikke ressourcerne eller mulighed for at blive certificeret som talentudviklingsmiljø, er det muligt for den lokale træner at få støtte og vejledning fra den talentansvarlige. Dette gøres for at kunne fastholde de unge talenter i lokalmiljøet, samtidig med at de sendes ud til det nærmeste certificerede miljø til træningssamlinger, således at den unge atlet stimuleres tilstrækkeligt.

Grundlag for at blive certificeret som “Talentudviklingsmiljø”

For at ungdomsafdelingen kan blive certificeret som talentudviklingsmiljø skal fokus i ungdomsafdelingen være på de unges langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat, og ungdomstræningen skal være baseret på og funderet i principperne i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK).

Certificerede miljøer støttes med op til 20.000 kr. årligt. Pengene er øremærket til trænerlønning og udviklingen af talentmiljøet i klubben.

Så længe klubben opfylder de seks hovedområder, opretholder den sin certificering som talentudviklingsmiljø og kan hvert år søge støtte. Udover muligheden for at søge midler er forhåbningen at certificeringen vil medvirke til at klubbens/ungdomsafdelingens position styrkes, når det gælder kommunalt samarbejde.

 

For at bliver et certificeret talentudviklingsmiljø er der seks hovedområder, der skal være opfyldt:

 

1. Træner

Den træner, der har hovedansvaret for træningen i ungdomsafdelingen (talenttræneren), skal være uddannet Træner 2 eller have anden tilsvarende uddannelse. Derudover forventes det, at ungdomstrænerne deltager i forbundets aktiviteter og andre relevante uddannelsestilbud f.eks. fra DIF og Team Danmarks trænersymposier.

2. Miljø og trivsel

 – Ungdomsafdelingen skal arbejde ud fra den trivselsretning, som er beskrevet i Triatlon Danmarks Talent- og Elitestrategi.

 – Ungdomsafdelingen skal have en plan for, hvordan man fremmer det sociale ungdomsmiljø.

 – Der skal i snit være min. ti unge til hver træning

 

3. Træningen

Der skal udbydes træning der matcher anbefalingerne i ATK, og der skal være en plan for, hvordan det sikres, at klubbens udøvere kan følge ATK’ens træningsanbefalinger i form af hyppighed og mængde af træning.

 

 

4. Rekruttering

Klubben skal have en plan for løbende rekruttering af nye medlemmer til ungdomsafdelingen.

5. Fælles træningsdage for talentgruppen

For at kunne blive certificeret er det et krav, at klubben tilbyder 12 årlige træningsdage til klubbens egne atleter, som er en del af talentgruppen og de atleter i de omkringliggende byer, som ikke er del af et certificeret talentudviklingsmiljø. Disse dage ligger som udgangspunkt i weekenden og skal indeholde to træningspas.

6. Talenttræner møde

Den ansvarlige talenttræner deltager i virtuelle møde sammen med den talentansvarlige og de øvrige talenttrænere. Til disse møder bliver der vendt aktuelle problemstillinger, og der er mulighed for sparring trænerne imellem. Disse møder forventes at blive afholdt cirka hver anden måned.

Ansøgning om talentudviklingsmiljø

For at ungdomsafdelingen kan komme i betragtning som talentudviklingsmiljø og i sidste ende opnå certificeringen, skal man downloade, udfylde ansøgningen og ugeskemaet og returnere begge til post@triatlon.dk.

Deadline for ansøgning som talentudviklingsmiljø i 2021 er 1. december.

Klik her for at downloade ansøgningsskema (Word)

Klik her for at downloade ugeskema (Word)