Talentudviklingsmiljøer

I Triatlon Danmark arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for de kommende og allerede etablerede talenter. Vi tror på, at talentet skabes og udvikler sig bedst, når man som atlet har det godt, er tryg og får den rette træning i et godt miljø.

For at styrke den lokale ungdomsafdelings muligheder for at kunne tilbyde de unge atleter et optimalt udviklingsmiljø, kan klubber, der tilbyder et talentudviklingssetup, som sandsynliggør at flere børn og unge kan udvikle sig, indfri deres talent og i sidste ende nå verdenseliten på olympisk triatlon og langdistancetriatlon, søge om at deres ungdomsafdeling bliver certificeret som officielt ’Talentudviklingsmiljø’ af Triatlon Danmark.

Har ungdomsafdelingen unge talenter men ikke ressourcer eller mulighed for at blive certificeret som talentudviklingsmiljø, er det muligt for den lokale træner at få løbende støtte og vejledning fra den talentansvarlige, så de unge talentfulde atleter kan fastholdes i deres lokale miljø og samtidigt få tilbudt en træning, der udvikler dem.

Grundlag for at blive certificeret som ‘Talentudviklingsmiljø’
For at ungdomsafdelingen kan blive certificeret som talentudviklingsmiljø skal fokus i ungdomsafdelingen være på de unges langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat, og ungdomstræningen skal være baseret på og funderet i principperne i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK).

Med certificeringen gives mulighed for årligt at søge op til 20.000 kr. Pengene skal være øremærket den fortsatte udviklingen af talentmiljøet i klubben. Det kan bl.a. være til opstart af et tiltag, som klubben senere selv ønsker at drifte f.eks. en ekstra træning om ugen. Det kan også være, at man ønsker at søge om midler til at dække udgifter til træneruddannelse, sociale tiltag der styrker klubmiljøet eller rekrutteringsindsatser o.l.

Det er et krav, at klubben selv egenfinansiere 20 % af det der søges tilskud til, og der kan ikke søges støtte til alm. drift.

Så længe klubben opfylder de fire hovedområder, opretholder den sin certificering som talentudviklingsmiljø og kan hvert år søge støtte.

Udover muligheden for at søge midler er forhåbningen at certificeringen vil medvirke til at klubbens/ungdomsafdelingens position styrkes, når det gælder kommunalt samarbejde.

For at bliver et certificeret talentudviklingsmiljø er der fire hovedområder, der skal være opfyldt:

1. Træner
Den træner, der har hovedansvaret for træningen i ungdomsafdelingen, skal være uddannet Træner 2 eller have anden tilsvarende uddannelse. Derudover forventes det, at ungdomstrænerne deltager i forbundets aktiviteter og andre relevante uddannelsestilbud f.eks. fra DIF og Team Danmarks trænersymposier.

2. Miljø og trivsel

 – Ungdomsafdelingen skal arbejde ud fra den trivselsretning som er beskrevet i Triatlon Danmarks Talent- og Elitestrategi.

 – Ungdomsafdelingen skal have en plan for, hvordan man fremmer det sociale ungdomsmiljø.

 – Der skal i snit være min. ti unge til hver træning

3. Træningen

 – Udbyde træning der matcher anbefalingerne i ATK

 – Der skal tilbydes træning i den mængde, som det anbefales i Triatlon Danmarks ATK
(ungdomsafdelingen kan dog godt vælge at nogle træningspas udbydes af samarbejdspartnere f.eks. i en svømmeklub)

4. Rekruttering
Klubben skal have en plan for løbende rekruttering af nye medlemmer til ungdomsafdelingen

Ansøgning om talentudviklingsmiljø
For at ungdomsafdelingen kan komme i betragtning som talentudviklingsmiljø og i sidste ende opnå certificeringen, skal man downloade, udfylde ansøgningen og ugeskemaet og returnere begge til post@triatlon.dk.

Deadline for ansøgning som talentudviklingsmiljø i 2021 er 15. august. Herefter åbnes der op for mulighed for at søge midler til den fortsatte udvikling af talentmiljøet.

Klik her for at downloade ansøgningsskema (Word)

Klik her for at downloade ugeskema (Word)