Talentudvikling

Vision for talentudvikling

Triatlon Danmarks vision for talentudvikling er at udvikle atleter, der kan indgå i verdenseliten på olympisk triatlon og langdistancetriatlon med atleter der trives, og hvor udvikling er i højsædet.

Hvad er et Talent?
I Triatlon Danmark læner vi os op af den definition, som Team Danmark benytter i beskrivelsen af, hvad et talent er:

”Et talent er en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren,
som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale niveau”.

Derudover deler vi til fulde Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks målsætning med talentudvikling:

”Målet for talentudvikling i Danmark er at skabe atleter på højeste internationale seniorniveau og ikke ungdomsverdensmestre. Derfor er talenternes langsigtede udvikling vigtigere end talenternes kortsigtede resultater. Konkurrencer er en vigtig og integreret del af talenternes sportslige udvikling”.

Talentsamlinger
Triatlon Danmark har valgt at udvide kriterierne for det, der skal til for at kunne deltage i talentsamlingerne. Dette gør vi, da vi er bevidste om, at triatlon kan være en sport, man starter til i en relativ sen alder set i forhold til andre sportsgrene, og at man derfor kan medbringe kompetencer, der muliggør, at man på sigt kan udvikle sig til eliteniveau. Derudover mener vi, at det hjælper til at holde motivationen hos de unge.

Formålet med talentsamlingerne
Talentsamlingerne giver mulighed for, at talenterne kan træne med andre talenter på deres eget eller højere niveau samt styrke netværket og samarbejdet trænerne imellem, da vi er af den overbevisning, at det vil øge trivslen, motivationen og fastholdelsen af både atleter og trænere. Samtidig er formålet med talentsamlingerne også at give den talentansvarlige et bedre indblik i det enkelte talent og dennes udvikling, for derved, sammen med den lokale træner, at kunne skabe det bedst mulige setup for den enkelte atlet.

Der vil i løbet af året blive afholdt ca. 6 talentsamlinger, heri indgår Triatlon Danmarks to ungdomscamps. Det er Triatlon Danmarks talentansvarlige, der afholder de 4 talentsamlinger i samarbejde med de lokale triatlonklubber, som er værter for talentsamlingerne.

Hvem kan deltage i talentsamlingerne?
Talentsamlingerne er for Ungdom 14-15 år, Ungdom 16-17 år og Juniorer 18-19 år. For at kunne komme i betragtning til at deltage i talentsamlinger skal man have opfyldt mindst én og gerne begge A-kravtider i svømning eller og eller løb.

Atleter, der kun opfylder én A-kravtid, men hvor det vurderes, at de vil drage nytte af deltagelse i talentsamlingerne, inviteres til at deltage for derigennem at få inspiration og ideer til, hvordan de fremadrettet kan udvikle sig og med tiden opfylde begge kravtider.

Bobler- og kravtider for talentsamlinger
Udover at være vejledende indikatorer for de unges niveau skal bobler- og kravtiderne betragtes som en vejledende langsigtet udviklingstrappe for talenterne hen imod et internationalt seniorniveau.

Ungdoms- og juniorlandshold
Ungdoms- og junioratleter der udtages til mesterskaber og internationale konkurrencer repræsenterer Danmark og dermed ungdoms- og juniorlandsholdet til det pågældende mesterskab eller konkurrence.

Samarbejde om talenter
For at skabe den bedst mulige udvikling for talenter vil den talentansvarlige have en fast løbende dialog og sparring med den aktuelle lokale ungdomstræner.

Hvordan denne dialog og sparring vil foregå, og hvor meget den kommer til at indebære, vil være forskellig fra klub til klub, da behov og forhold er forskellige.

Ungdomstrænere med deltagende talenter i træningssamlinger kan, efter aftale med den talentansvarlige, deltage på talentsamlinger. Her kan den lokale ungdomstræner få større erfaring og indsigt i arbejdet med talenter generelt, og der kan samtidig og mere konkret fokuseres på, hvordan det enkelte talent trives og udvikles.

Europa Cup, Olsztyn, Polen 2020. Foto: Kenneth Hostrup Sahlberg