Talentgruppen

Talentgruppen kan man kvalificere sig til at være en del af ved at opfylde mindst én af de A-kravtider der er opsat for de enkelte årgange i enten svømning eller løb.

Talentgruppen består af unge triatleter i alderen 14-19 år. Det vil sige, at det er atleterne i konkurrencekategorierne Ungdom 14-15, Ungdom 16-17 og Junior 18-19, som kan kvalificere sig til at være en del af denne gruppe.

Talentgruppen samles flere gange årligt på talentsamlinger rundt omkring i landet. På talentsamlingerne vil udvikling af atleternes sportslige, psykologiske og sociale kompetencer være i fokus. Der vil være temaer som atleter og trænere kan tage med hjem og arbejde videre med. Eksempler på temaer kan være skiftetræning, intensitetsbelastning, svømmeteknisk analyse, openwater svømmeteknik, konkurrencetaktik, sportspsykologi mm.
To af samlingerne er forbundscamp og der må forventes egenbetaling til disse.

Udover muligheden for at træne med andre atleter på samme alder på et højt sportsligt niveau, så er det vores overbevisning at talentsamlingerne er med til at øge trivslen og motivationen blandt de unge atleter, som øger chancerne for fastholdelse af atleterne i triatlonsporten i mange år fremover.

Talentsamlingerne vil også give den talentansvarlige et godt indblik i hvordan den enkelte atlet udvikler sig. Udover den talentansvarlige, er det ambitionen, at flere af klubbernes ungdomstrænere er med på nogle af talentsamlingerne for at styrke trænernetværket.

Kvalifikation

Kvalifikation til Talentgruppen sker gennem opfyldelse af kravtider i svømning og løb.

Man kan kvalificere sig til Talentgruppen ved at opfylde mindst én af A-kravtiderne. Atleter, der kvalificerer sig med blot én kravtid skal være indstillet på at arbejde udviklende med de andre discipliner og have som målsætning at opfylde begge kravtider, i svømning og løb, i fremtiden.

Det forventes som udgangspunkt at de unge triatleter 1-2 gange årligt tester sig af på løb og svømning for at se hvor på udviklingstrappen de befinder sig.

Kravtiderne er opsat med henblik på at matche niveauet i den bedste halvdel i de stærkest besatte Junior Europa Cups.

Kravtiderne skal indfries på 400m/800m svømning i et 25M- eller 50M-bassin ved et officielt svømmestævne og 3000m/5000m løb på bane eller ved et DAF-opmålt løbestævne.

Kravtider kan også indfries ved Triatlon Danmarks Testsamlinger.

Man kan indfri kravtiderne løbende i perioden fra 1. september til 31. marts.

Kravtiderne betragtes som en vejledende langsigtet udviklingstrappe for talenterne hen imod et internationalt seniorniveau.

Bobler-kravtider – kriterier for sportslig godkendelse til Team Danmark ungdomsuddannelse
Boblerkravtiderne er sat som A-kravene +3%. For at kunne søge om Team Danmark støttet ungdomsuddannelse skal boblerkravet i svømning samt boblerkravet på løb indfries.

Kravtider
Kravtider 2021 – Drenge Svømmekrav
400m (25) 800m (25m) 1500m (25) Boblerkrav (+3%)
Årgang 2002/Junior 9.25 9.42
Årgang 2003/Junior 9.35 9.52
Årgang 2004/Ungdom 9.45 10.03
Årgang 2005/Ungdom 10.00 10.18
Årgang 2006/Aspirant 4.55 5.04
Årgang 2007/Aspirant 5.05 5.14

 

Kravtider 2021 – Piger Svømmekrav
400m (25) 800m ((25m) 1500m (25) Boblerkrav (+3%)
Årgang 2002/Junior 9.55 10.13
Årgang 2003/Junior 10.05 10.23
Årgang 2004/Ungdom 10.15 10.33
Årgang 2005/Ungdom 10.30 10.49
Årgang 2006/Aspirant 5.10 5.19
Årgang 2007/Aspirant 5.20 5.30

 

Kravtider 2021 – Drenge Løbekrav
3km bane
5km bane/DAF-opmålt landevej
10km bane/DAF-opmålt landevej
Boblerkrav (+3%)
Årgang 2002/Junior 9.27 16.15 9.44/16.44
Årgang 2003/Junior 9.36 16.30 9.53/17.00
Årgang 2004/Ungdom 9.47 16.50 10.04/17.20
Årgang 2005/Ungdom 9.59 17.10 10.17/17.41
Årgang 2006/Aspirant 10.06 17.30 10.24/18.01
Årgang 2007/Aspirant 10.30 10.49

 

Kravtider 2021 – Piger Løbekrav
3km bane
5km bane/DAF-opmålt landevej
10km bane/DAF-opmålt landevej
Boblerkrav (+3%)
Årgang 2002/Junior 10.42 18.25 11.02/18.58
Årgang 2003/Junior 10.51 18.40 11.11/19.14
Årgang 2004/Ungdom 11.00 18.55 11.20/19.29
Årgang 2005/Ungdom 11.09 19.10 11.29/19.45
Årgang 2006/Aspirant 11.20 19.30 11.40/20.05
Årgang 2007/Aspirant 11.32 11.53

 

Stævnedeltagelse

Stævner i Danmark

Det forventes at atleter i Talentgruppen deltager i Triatlon Danmarks DM TRI serie. Deltagelse i disse stævner giver bl.a. mulighed for at atleterne kan udvikle sig inden for Olympisk Triatlon, hvor man må ligge på hjul (drafte) på cykeldelen .

Stævner i udlandet

I Europa er der en del Junior Europa Cups i løbet af sæsonen. Junior Europa Cups er for Ungdom 16-17 samt Junior 18-19. Der vil være mulighed for deltagelse i Junior Europa Cups, hvis klubtræneren og den talentansvarlige vurderer, at det vil være fornuftigt i forhold til den enkelte atlets udvikling.

Derudover afholdes der også Junior EM og VM samt EM for Ungdom. Til disse internationale mesterskaber vil der være udtagelseskriterier udarbejdet af Triatlon Danmark.

Udtages man til et internationalt mesterskab, udtages man til Ungdoms-/Juniorlandsholdet for den periode rejsen til stævnet står på – se mere under fanen ‘Ungdoms & Juniorlandshold’.

Den internationale stævnekalender kan findes på World Triathlons hjemmeside HER

Alle stævner vil være forbundet med egenbetaling på nær Junior EM og i nogle tilfælde Junior VM.

Europa Cup, Olsztyn, Polen 2020. Foto: Kenneth Hostrup Sahlberg