Triatlon Danmark præsenterer ny talent- og elitestrategi

mar 26, 2021


For at sikre, at Danmark også i fremtiden kan konkurrere i verdenseliten inden for både olympisk triatlon og langdistancetriatlon, har Triatlon Danmark med input fra og i kontinuerlig dialog med vores klubber udarbejdet en talent- og elitestrategi for perioden 2021-28.

Strategiens formål er bl.a. at sikre at der er god trivsel blandt atleterne, at der er gode, sunde og udviklende talentmiljøer og et elitesetup, som gør atleterne i stand til at konkurrere på det absolutte topniveau.

Trivsel og udvikling af hele mennesker
I Triatlon Danmark vægter vi udvikling af det hele menneske i sunde og gode idrætsmiljøer højt, og vi ønsker at fremme ungdomsmiljøer, hvor der er plads til alle uanset niveau. Talentudvikling og elitefokusering er et tilvalg for den enkelte atlet, og må aldrig ske på bekostning på rummeligheden i klubbernes ungdomsmiljø.

Vision for talentudvikling
Vi har en fast tro på, at de unge talentfulde atleters mulighed for at blive verdensklasseatleter på lang sigt er størst, hvis de bliver trænet af uddannede ungdomstrænere i deres nærmiljø, hvor de trives og har muligheder for udvikling.

Træningen i nærmiljøet kan dog ikke stå alene, hvorfor de unge talenter også tilbydes deltagelse i træningssamlinger med andre talentfulde atleter og konkurrencekoncepter og stævner, der specifikt er tilrettelagt for at støtte op om deres udvikling mod eliten.

For at styrke ungdomsafdelingernes muligheder for at tilbyde de talentfulde unge atleter et setup der fordrer udvikling af talenterne henimod verdenseliten inden for olympisk triatlon og langdistancetriatlon, kan ungdomsafdelinger ansøge om at blive et certificeret ’Talentudviklingsmiljø’ af Triatlon Danmark. Med certificeringen følger et mindre tilskud til den fortsatte udvikling af talentmiljøet og talentarbejdet i klubben.

Der ansættes en talentansvarlig, hvis arbejde bl.a. vil bestå i at samarbejde og vidensdele med de lokale ungdomstrænere, så atleterne får de bedst mulige rammer for videre udvikling.

Strategi for elitearbejdet og oprettelse af elitecentre
I arbejdet med at udvikle atleter til verdenseliten inden for olympisk triatlon og langdistancetriatlon er elitearbejdet flyttet ud i tre regionale elitecentre i hhv. Aarhus 1900 Triathlon, Odense Triathlon Klub og Københavns Triathlon Klub 86.

Baggrunden for at oprette tre elitecentre frem for ét nationalt elitecenter som tidligere, er et ønske om at give atleterne bedre mulighed for at kunne indgå i et elitecenter og et elitetræningsmiljø i deres umiddelbare nærmiljø. De tre elitecentre er for både kort- og langdistanceatleter.

Udover oprettelse af og støtte til de tre elitecentre oprettes der en arbejdsgruppe bestående af cheftrænerne fra elitecentrene, landstræneren og sportschefen, hvis arbejde det er at koordinere og samarbejde om skabelse af de mest optimale betingelser for udvikling af atleter i verdensklasse.

Træningssamlinger på tværs af elitecentre
For at styrke det allerede etablerede elitemiljø, vi har i Danmark, genintroduceres fælles elitetræningssamlinger på tværs af de tre elitecentre. Formålet med elitetræningssamlingerne er, ligesom tilfældet er med talentsamlingerne, at atleterne kan mødes, træne sammen, blive inspireret af hinanden og derved styrke både det sociale og kollegiale fællesskab.

Triatlon Danmark glæder sig til at være med til at føre strategien ud i livet sammen med klubber og atleter.

Læs hele talent- og elitestrategien HER og find uddybninger af de enkelte elementer og tiltag fra strategien i menuerne “Talent” og “Elite”.

 

Rasmus Stubager stopper efter OL

Efter 8 år i Triatlon Danmark har Rasmus Stubager valgt at søge nye græsgange og stopper derfor som landstræner efter det kommende OL.

18 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

Hvad er et coronapas, skal trænerne vise det for at kunne træne, hvad er det nu forsamlingsforbuddet er for hhv. indendørs- og udendørs idræt? Find svarene på det og endnu mere her …