COVID-19, forsamlingsforbud og aflysninger af stævner

aug 10, 2020


Den manglende lempelse af forsamlingsforbuddet er et hårdt slag i bestræbelserne for at kunne afvikle større triatlonstævner i 2020, men der knokles hårdt for, at det kan lykkes at afholde stævner i år.  

Siden marts, hvor Danmark blev lukket ned på grund af COVID-19, har de involverede parter i triatlonsporten, som står for afvikling af triatlonstævner – både internationale og nationale, kommercielle og lokale – arbejdet på at finde løsninger, der overholder myndighedernes COVID-19-retningslinjer, så der kan køres triatlonstævner i løbet af sensommeren og efteråret.

Der er desværre nogle helt lavpraktiske elementer i triatlonsporten f.eks. skiftezoner, hvor atleterne normalt returnerer til for at skifte til næste disciplin, der besværliggør afviklingen af triatlonstævner i modsætning til andre idrætsgrene, hvor deltagerne ikke skal lave skift mellem discipliner og derfor kan bevæge sig direkte fra A til B for derefter helt at forlade stævneområdet.

Arrangørerne er yderligere udfordret ved at sikre en sikker og forsvarlig stævneafvikling i forhold til at have nok frivillige til at guide og assistere deltagerne uden samtidigt at bryde forsamlingsforbuddet og afstandskravene.

For at overholde COVID-19-retningslinjerne er der bl.a. arbejdet med planer om at lave forskudte starter, begrænset adgang for tilskuere og opdelinger af de forskellige løbstyper, så de i stedet for at være en del af ét samlet stævne afvikles, som flere på hinanden fortløbende – og selvstændige – stævner.

Det var derfor også med stor ærgrelse, at Triatlon Danmark modtog beskeden om at forsamlingsforbuddet alligevel ikke bliver forhøjet fra 100 til 200 personer fra og med den 8. august, som der ellers var lagt op til i regeringens genåbningsplan.

I Triatlon Danmark havde vi set frem til at forsamlingsforbuddet blev hævet til 200 personer, men vi respekterer naturligvis myndighedernes beslutning. Det sagt, så er det virkelig et hårdt slag for alle de lokale- og kommercielle stævneafviklere, der i månedsvis har knoklet for at kunne lykkedes med at afvikle triatlonstævner forsvarligt og COVID-19-sikkert.

For de resterende triatlonstævner i Danmark var netop en forhøjelse af forsamlingsforbuddet til 200 personer essentielt i bestræbelserne for at kunne afvikle stævner på en sikker og ansvarlig måde uden samtidigt at lide store økonomiske tab.

På trods af dette tilbageslag så smider hverken stævnearrangørerne eller for den sags skyld forbundet håndklædet i ringen og opgiver afholdelse af stævner i resten af 2020. Der knokles hårdt på alle niveauer, og i den forbindelse er det fantastisk at se og opleve det engagement, hårde arbejde og determination, som arrangørerne lægger for dagen for at få netop det til at lykkedes. Tusind tak for det!

Med venlig hilsen
Morten Fenger, direktør i Triatlon Danmark

Summer Camp 2021 tilmelding åbner 17 april

Den. 17. april åbner tilmeldingen til Sommer Camp 2021 for ungdomstriatleter. Så kan du tænke dig en aktiv ferie med den sport du elsker, så er Sommer Camp 2021 noget for dig! Læs mere …

Triatlon Danmark præsenterer ny talent- og elitestrategi

For at sikre, at Danmark også i fremtiden kan konkurrere i verdenseliten inden for både olympisk triatlon og langdistancetriatlon, har Triatlon Danmark med input fra og i kontinuerlig dialog med vores klubber udarbejdet en talent- og elitestrategi for perioden 2021-28. Læs mere …