Out In The Open

Retningslinjer for trænere, atleter og øvrige støttepersonel i Triatlon Danmarks eliteafdeling inkl. de primære trænere på de tre regionale elitecentre

1. Det er ikke tilladt for en enkeltperson uanset titel i Triatlon Danmarks organisation at foreslå eller diktere en omlægning i en eliteatlets behandling*, supplementeringsstrategi** eller vægtoptimeringsstrategi. Fremover kan det kun ske, efter at have konfereret dette med enten forbundsdirektør eller politisk eliteansvarlig i Triatlon Danmarks bestyrelse.

2. Fra 1/1-2020 vil der foreligge et dokument, som alle landsholdsatleter (og pr. 1. januar 2021 også atleter på de regionale elitecenter) skal læse og underskrive, når de indgår i truppen. Vi kalder det; “Out In The Open”. Dokumentet indeholder en stærk opfordring til alle atleter om ALTID at vende nye ting, der implementeres eller omlægges i deres behandling*, supplementeringsstrategi** eller vægtoptimeringsstrategi med mindst én anden person i Triatlon Danmarks organisation – fx en klubformand, en lokal træner eller et bestyrelsesmedlem i klub eller forbund. Dette efter devisen om at intet er hemmeligt.

3. For atleter under 18 år vil det være forældrene der sammen med atleten underskriver dokumentet “Out In The Open”. Her vil rådgivning og omlægning af behandling*, supplementeringstrategi** og vægtoptimeringsstrategi fortsat altid fra Triatlon Danmarks side gå gennem atletens forældre. Forældre og atlet opfordres til ALTID at vende alle nye ting der implementeres på ovennævnte punkter med andre i Triatlon Danmarks organisation – det er ikke mistillid mod den enkelte træner men sikring af “Out In The Open”.

*: behandling udover fysioterapi, massage, osteopati og kiropraktorbehandling.
**: Supplementeringsstrategi udover strategi omkring indtagelse af kulhydrat ifm. konkurrence og træningsaktivitet.