Grønt Forbund

jul 1, 2020

Triatlon Danmark er certificeret som Grønt Forbund 2020-22 under Danmarks Idrætsforbund. Certificeringen som grønt Forbund er bl.a. givet på baggrund af Triatlon Danmark grønne strategi, som står på tre ben:

Grønt og bæredygtigt forbund
Grønne og bæredygtige triatlonstævner
Affaldsindsamlingsprojektet ’#triatlonrydderop’.

Grønt og bæredygtigt forbund
Ambitionen med Grønt og bæredygtigt forbund er, at forbundet fra 2020 skal være ”Clean Green”. Med ”Clean Green” menes der bl.a., at forbundskontoret skal være fri for engangsplastik, at indkøb af materialer (bannere, tøj, rekvisitter mm.) skal være så bæredygtigt og genanvendeligt som muligt, og så skal al fast transport i og omkring forbundet senest fra udgangen af 2021 foregå på cykel eller med el/hybridbiler.

Grønne og bæredygtige triatlonstævner
Grønne og bæredygtige triatlonstævner handler i bund og grund om at gøre det enkelt og overskueligt for triatlonstævnearrangører at konkretisere og vise deres arbejde med grønne og bæredygtighedstiltag i forbindelse med afholdelse af triatlonstævner.

Konkret arbejdes der med en hjemmeside til stævnearrangørerne, hvor arbejdet med bæredygtighed og triatlonstævner er inddelt i 5 kategorier:

1. Grøn forpligtigelse
2. Affald og emballagehåndtering
3. Transport
4. Madspild og forplejning
5. Belønning af grøn omtanke og andre særlige bæredygtige tiltag

Ovenstående kategorier ligger alle inden for det arbejde, der er før, under og efter et triatlonstævne, og hvor vi ser et potentiale for grønne løsninger.

For hver kategori er der lavet et afkrydsningsskema med ja/nej spørgsmål, som relaterer sig til den pågældende bæredygtighedskategori. I kategorien ”Affald- og emballagehåndtering” kan spørgsmålet f.eks. lyde: ”Har stævnet udarbejdet en plan for reducering af affaldsmængden før, under og efter stævnet?”

Ved at krydse ja/nej i spørgsmålene i de fem kategorier udregnes der automatisk en Grøn Score som udløser 1-5 Grønne Blade, alt efter hvor høj scoren er. De Grønne Blade kan stævnet bl.a. benytte i markedsføring af det pågældende stævne og som indikator på, hvor de gør det fremragende, og hvor der stadig er plads til yderligere grønne tiltag.

Hjemmesiden forventes at blive lanceret i løbet af efteråret 2020.

#Triatlonrydderop
Med projektet #triatlonrydderop er ambitionen og ønsket at triatlonklubber og medlemmer af Triatlon Danmark bliver naturens ambassadører, når det gælder sport og idræt, og at en indsamlingspose til affald bliver en lige så integreret del af tri-udstyret som cykelpumpen og løbesko.

Projektet går i sin helhed ud på, at alle (triatleter og klubber), der har lyst, indsamler affald, når man støder på det både i forbindelse med klubtræning og i fritiden, og at vi selvfølgelig undgår selv at smide affald i naturen.

Projektet har opstart 1. juli 2020.

Vil du vide mere
Ønsker du at vide mere om Triatlon Danmarks grønne tiltag og virke som Grønt Forbund, så er du velkommen til at kontakte Sune Erichsen, kommunikationskonsulent og ansvarlig for arbejdet med bæredygtighed i Triatlon Danmark, på e-mail sune.erichsen@triatlon.dk.

Beretninger fra Jels Triatlon

Beretninger fra Jels Triatlon

Det er oftest atleternes bedrifter vi beretter om fra diverse stævner og events, men der er én gruppe af personer, som vi sjældent hører om og derfor ikke altid for nævnt og takket for det store stykke arbejde, de gør for at sikre, at alt er i orden til stævnerne, og det er alle de mange frivillige, dommerne og de Teknisk Delegerede som altid stiller op – selv når vejrguderne ikke ligefrem er med dem. Læs mere …

Lars Lindstrøm: Ny landstræner for Triatlon Danmark

Lars Lindstrøm: Ny landstræner for Triatlon Danmark

Lars Lindstrøm er Triatlon Danmarks nye landstræner pr. 1 august. Lars Lindstrøm er tidligere landstræner og sportschef i Dansk Orienterings-Forbund samt landstræner for Dansk Atletik og projektleder for Endurance Denmark. Læs mere …

TRIATLON 2021 UNGDOMSCAMP

TRIATLON 2021 UNGDOMSCAMP

Kunne du tænke dig en weekend sammen med 99 andre ungdomstriatleter? Så er Triatlon Danmarks Ungdomscamp lige noget for dig. Læs mere …