Træneruddannelsen


Triatlon Danmarks uddannelsesstruktur for trænere er udviklet og implementeret som en del af Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) samlede træneruddannelser. 

Dvs. til hvert trænerniveau er der en DIF-del og en Triatlon Danmark-del. Triatlon Danmark er herved i stand til at tilbyde kommende og nuværende trænere i klubberne en træneruddannelse med 4 niveauer, der følger det europæiske uddannelsesnetværk ENSSEE.

Træner 1 (niveau 1)

For at blive DTriF træner skal man først have DIF 1.

DIF del: 
DIF’s del består af tre moduler. De tre moduler omhandler emnerne: ”Idræt for børn og unge”, Idrætsskader – nej tak!” og ”Idræt og træning”. Kurserne afholdes normalt to gange årligt.
Prisen for deltagelse er ca . 1700 kr. inkl. forplejning og ekskl. overnatning.
Kurserne udbydes typisk i okt.-nov. i både Århus og Brøndby.
Hold øje med triatlon.dk og Kalenderen.

DTriF del:
På DTriF’s del skal deltagerne, med udgangspunkt i den teoretiske viden fra DIF-delen, blive i stand til at strukturere, planlægge og gennemføre et træningspas i klubregi for nybegyndere, motionister, børn og unge inden for triatlon. Der vil især være vægt på organisering af cykling i praksis og sikkerhed.

Tilmelding:
Hold øje med triatlon.dk og kalenderen i forhold til næstkommende kursus.

Forhåndskrav:
Det forventes at deltagere på uddannelsen har et godt kendskab til sporten, og som minimum har deltaget i motionsstævner. Deltagerne skal kunne håndtere en racercykel og have kendskab til formationskørsel.

– DIF 1 (eller tilsvarende merit givet via DIF).

Mulighed for at opnå praktisk trænererfaring i klubregi efter DTriF træner 1 er et krav.

Evaluering:
Kursisten vil ved kursets afslutning få en kort personlig evaluering. For at bestå kurset skal der være fuldt frem møde.

DTriF-delen er fordelt over to weekender og kan blive afholdt flere steder i landet. Kurserne afholdes i det omfang der er tilstrækkeligt med deltagere.
Der skal som udgangspunkt medbringes racer cykel til begge weekender.

Prisen for deltagelse er 3000 kr. inkl. forplejning og  overnatning (på 4 mands værelse). Pengene gives ikke tilbage ved udeblivelse fra kurset.

Træner 2 (niveau 2)

DIF del:

DIF’s del omhandler emnerne: ”Idrættens organisering”, “fysisk træning”, aerob og anaerob præstationsevne”, “ernæring”, skadesforebyggelse”, ”træningsplanlægning”, “styrketræning”, aldersrelateret træningskoncept”, ”idrætspsykologi” og ”trænerrollen”.
Prisen for deltagelse er ca. 3500 kr. inkl. forplejning og ekskl. overnatning.
Kurserne udbydes typisk i okt.-feb. i både Århus og Brøndby.
Hold øje med triatlon.dk og Kalenderen.

DTriF del:

DTriF’s del bygger videre på forbundsdelen på niveau 1.

Det forventes at deltagerne har erfaring med tilrettelægning og afvikling af træning for triatleter i klubregi inden for alle 3 discipliner. På niveau 2 skal deltagerne blive i stand til at planlægge klubtræningen for etablerede age group atleter/ supermotionister, samt udarbejde og vurdere en sæsonplan for den enkelte triatlet.

I efteråret 2013 blev svømning taget ud af DTriF 1. Til gengæld er der på DTriF 2 stor fokus på svømning. DTriF 2 tager 3 weekender, hvor en hel weekend omhandler svømning i bassin og åbent vand.

Deltageren skal inden kurset indsende en trænerlogbog der viser trænererfaring i klubregi inden for alle tre discipliner. Logbogen skal godkendes inden kursusstart og rekvireres fra undertegnede.

Prisen for deltagelse er 4800 kr. inkl. forplejning og  overnatning (på 4 mands værelse). Pengene gives ikke tilbage ved udeblivelse fra kurset.

Hold øje med triatlon.dk og Kalenderen.

Diplomtræner (niveau 3)

Diplomtræneruddannelsen er for trænere der arbejder med talentudvikling og eliteatleter.
Udover det rent træningsmæssige, berøres også andre idrætsrelaterede emner som kan have betydning for en træner på højt niveau.

DIF del:

DIF’s del beskæftiger sig udover det træningsspecifikke, med emner som doping, idrætsledelse/-organisation og idrætsjura. Uddannelsen varer 1½ år med i alt 180 undervisningstimer, og der må derfor påregnes undervisning både hverdage og i weekender. Undervisningen foregår enten i Århus eller i Idrættens Hus i Brøndby.
Prisen i 2016 er 20.000 kr.

Opstart er typisk i eftåret hver år. Se mere om DIF diplom og DIF diplom turbo HER.

DIF Diplom giver ikke automatisk adgang til DTriF Diplom, da der er begrænset antal pladser på uddannelsen.
For at komme i betragtning til DTriF Diplom, skal man i sin ansøgning til DTriF sende dokumentation for at man arbejder med elite/ungdoms elite.

DTriF del:

DTriF’s diplomtræneruddannelse bygger videre på det arbejde trænerne har lagt på niveau 1 og 2, hvori trænergerningen bliver indarbejdet som et håndværk med masser af ”hands on” erfaring.

Fremadrettet vil DTriF’s diplomtræner blive udbudt som en grunduddannelse med mulighed for en international overbygning for elitetrænere (En DTRIF diplomtræneruddannelse-elite målrettet trænere, der beviseligt allerede har lavet eliteatleter / talentatleter på højt niveau.)

Adgangskrav til optagelse på DTrif del.

 1. Du er påbegyndt DIF diplomtræner eller har gennemført DIF diplomtræner.
 2. Du er tilknyttet en klub under DTriF og har mulighed for at bruge det tillærte i praksis.

Yderligere for at blive optaget på International elite-overbygning.

 1. Du er nuværende/tidligere landsholdstriatlet og har kendskab til elitetriatlon ad denne vej.

eller

 1. Du er træner for elite-/ talent-atleter der har taget medalje til et dansk mesterskab som minimum i junior-rækken.

Har man taget en DTRIF diplomtræner, vil man senere kunne opgradere denne og komme på følordning såfremt, man har indfriet kravet om at have ”produceret” elite/talent atleter på jf. de opstillede krav.

Områder der vil blive arbejdet med på de to kursusweekender

 • Testning
 • Arbejdskravsanalyse
 • Rammeplaner og arbejds-/ talentkrav
 • Individuel træningsplanlægning eksempler
 • Videoanalyse
 • Strategi og Pacing
 • Restitution og virkemidler
 • Forbundets politikker
 • Ernæring
 • Trænerrollen
 • Eliteatletens mentale udvikling/ færdigheder
 • Bikefitting/tuning


DTriF Diplomtræner – Datoer

 • 1 dec. 2016 – Aften seminar med Darren Smith i Brøndby/Idrættens Hus
 • 4-5 februar 2017 – Kursusweekend – Brøndby
 • 7 februar 2017 – Aften seminar med Joel Filliol i Brøndby/Idrættens Hus
 • 25-26 marts 2017 – Kursusweekend – Fredericia
 • 4 april 2017 – Aften seminar med Brett Sutton i Brøndby/Idrættens Hus
 • Efterår 2017 – Seminar dag med fremlæggelser af eksamensopgaver i Brøndby/Idrættens Hus

(Max. antal pladser 15)

Overbygning – International Elite – Datoer

 • Overbygning International Elite: følordning 5 dage (vil blive tilrettelagt individuelt)
 • 25 nov. 2017 – Seminardag med fremlæggelser – Overbygning International Elite

 

Pris (2016)2017
DTriF Diplomtræner: 6000.-  (inkl. forplejning – ekskl. logi)
Overbygning – International Elite: Variabel 12-15ooo,-

Tilmeldingsfrist d. 10 nov. 2016

Tilmelding sendes til louise.rohr@triatlon.dk
Ved ansøgning om optagelse på overbygning – International Elite, skal der vedlægges dokumentation. (se ovenstående)

Idrættens Træner Akademi (niveau 4)

ITA (Idrættens Træner Akademi), er pt. det højeste niveau inden for DIF.

Målgruppe

Trænere som har DIF´s og specialforbundenes diplomtrænerkursus og som ønsker at specialisere sig yderligere i elite- og konkurrenceidræt.

Indhold og varighed

Indholdsmæssigt vil der blive undervist i forskellige emner, som knytter sig til tre overordnede temaer.
– Præstationsoptimering
– Elitemiljøer
– Trænerrollen

Uddannelsen består af 300 fælles undervisningslektioner bestående af generel idrætsteori krydret med praktiske eksempler og opgaver.
Hertil kommer undervisning i 100 lektioner specialforbundsrelateret stof, studietur og en række opgaver.
Uddannelsen fællesdel afvikles på 15 moduler á to hverdages varighed. Herudover skal der beregnes tid til afvikling af eksamener og små projekter.

Afviklingen af specialforbundsundervisninger ligger først fast når DTriF ved hvem og hvor mange ansøgere der er.

Mere information om uddannelsen, samt starttidspunkter, kan findes på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside. Prisen for uddannelsen er 40.000 kr. der dækker fællesundervisning, litteratur, overnatning og forplejning.
Kandidater godkendes og indstilles af forbundet.

DTriF-delen

Der er ingen plan fra DTriF om at afholde DTriF ITA, da vi ikke mener at der er et behov.

Den del af uddannelsen, som DIF varetager, dækker de generelle idrætsteoretiske uddannelsesområder, og den del af uddannelsen, som Triatlon Danmark varetager, dækker de specifikke triatlonteoretiske og -praktiske uddannelsesområder.
På hvert niveau gælder at DIF’s del skal være afsluttet, før man kan starte på forbundsdelen. For at blive certificeret træner på det pågældende trænerniveau, kræves det at både DIF’s del og Triatlon Danmarks del er afsluttet og man har diplom derpå. Endvidere gælder det at ét niveau skal være afsluttet, før man kan starte på næste niveau.

Målet med træneruddannelsestilbuddet i Triatlon Danmark er at levere det faglige grundlag for trænere og instruktører, der fungerer som aktive trænere og instruktører og/eller har ansvaret for de enkelte klubbers træningstilbud. Triatlon Danmark støtter også herved aktivt op om en af DIF’s overordnede målsætninger, om at alle medlemmer under DIF, uanset idrætsligt niveau, bør have mulighed for at opnå kvalificeret instruktion og træningsvejledning, hvorfor det er vigtigt at sikre uddannelse af trænere og instruktører på alle niveauer, fra hjælpetræner til landstræner.

Se evt. mere ved at bøsøge DIF.dk: Information om DIF´s træneruddannelse.

Ønsker du yderligere information kontakt Rene Bøge på rene.boege@triatlon.dk eller på telefon 29 26 03 22 .

Undervisere på Triatlon Danmarks træner uddannelser


Martin Haastrup Ishøi
Underviser på Træner 1

Martin Haastrup Ishøi
Underviser på Træner 1

Torben Lykke
Underviser på Træner 1

Torben Lykke
Underviser på Træner 1

Søren Guldager
Underviser på Træner 1

Søren Guldager
Underviser på Træner 1

Aksel Nielsen
Underviser på Træner 2 og Diplomtræner

Aksel Nielsen
Underviser på Træner 2 og Diplomtræner

 

Information om DIF´s træneruddannelser


Bemærk at deltagelse i DIF’s træneruddannelse på et givent niveau (eller merit herfor) er et krav for at kunne starte på den triathlonspecifikke del (DTriF-delen) på det givne niveau. Der kan søges om merit for DIF´s trænerkurser, hvis man har tilsvarende uddannelse.

Yderligere information


Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? så kontakt Rene Bøge for yderligere information
E: rene.boege@triatlon.dk
T:29 26 03 22.