For stævnearrangører

Alle stævner under Triatlon Danmark karakteriseres fra 1. januar 2019, som sikkerhedscertificerede medlemsstævner.

Sikkerhedscertificeringen er baseret på, at den enkelte arrangør har lavet en aftale med forbundet om, at deres stævne efterkommer de af forbundet anviste minimumskrav til sikkerhedsprocedurer.

En Tekniske Delegeret fra Triatlon Danmark vil herefter være i dialog med arrangøren om;

– hvilke planer der skal udfærdiges forud for stævnet
– hvorledes deltagernes sikkerhed varetages bedst muligt under stævnet
– hvilken bemanding der skal til for at gennemføre stævnet forsvarligt
– hvorledes deltagerne skal informeres, for at de kan gennemføre stævnet, så sikkert som muligt.

Fordele ved at være sikkerhedscertificeret medlemsstævne under DTriF

– Arrangør får via den årligt gentagne sikkerhedscertificeringsproces sparring med Triatlon Danmarks Teknisk Delegerede.

– Sikkerhedscertificerede stævner uden dommerydelse – får en Teknisk Delegeret udsendt på
stævnedagen, som vurderer om stævnet afvikles efter de retningslinjer, arrangør har fastlagt i
egen sikkerhedsprotokol/beredskabsplan.
Der fremsendes en Stævneevaluering til arrangør efter stævnets afvikling.

– Sikkerhedscertificerede stævner med dommerydelse – får en Teknisk Delegeret udsendt på
stævnedagen, og derudover det antal dommere, som svarer til at stævnet kan afvikles sportsligt
forsvarligt.

Teknisk Delegeret vurderer om stævnet afvikles efter de retningslinjer, arrangør har fastlagt i
egen sikkerhedsprotokol/beredskabsplan og Overdommer kommenterer på den sportslige
afvikling.
Der fremsendes en Stævneevaluering til arrangør efter stævnets afvikling.

– Sikkerhedscertificerede medlemsstævner tildeles, på basis af stævneevalueringen, det antal
stjerner, som svarer til det sikkerhedsniveau arrangør kan levere på stævnedagen.
Arrangør kan benytte denne evaluering til at fastholde eller forbedre sikkerhedsniveauet på
stævnet.

– Sikkerhedscertificerede medlemsstævner sættes på forbundets stævnekalender

– Sikkerhedscertificerede medlemsstævner, kan gå i dialog med forbundets kommunikations-
ansvarlige om at blive nævnt via forbundets

– Stævnearrangører, som har brug for sparring i forhold til; uddannelse/fastholdelse af frivillige,
kommunale sponsorater, kommune/politi og godkendelser, eller, som ønsker at udvikle deres
stævne sportsligt – måske med ønske om at afholde et DM – kan kontakte forbundets
eventansvarlige.

– Triatlon Danmark er i en løbende dialog med eksterne samarbejdspartnere om uddannelse af
trafikofficials (TO) – har du brug for at få nogen på et TO-kursus – send en mail til
post@triatlon.dk

– Triatlon Danmark samarbejder med DCU, DAF og Rullesport.dk om at udvikle en fælles TO-platform –
interesseret i mere info om dette – kontakt forbundets eventansvarlige.

– Leje af udstyr fra DTriF´s grejbank

Gå til

Grejbank

Alle medlemsklubber der arrangerer et triatlon eller duatlon stævne med godkendt sikkerhedsprotokol kan leje udstyr af Triatlon Danmark. Grejbanken indeholder en masse forskellige effekter som kan anvendes f.eks. hvis en klub skal  afholde et stævne.

Yderligere information

Har du spørgsmål ang. stævner? så kontakt stævneansvarlig Henrik Kjær Larsen for yderligere information
E: henrik.larsen@triatlon.dk