DM Draft Triatlon Serien

I 2021 blev der udrullet et nyt konkurrencekoncept for aspiranter i Danmark.

Et af hovedformålene med konkurrencekonceptet var at få en bedre sammensat stævnekalender, der tilbød flere konkurrencer og stævner, som var specifikt tilpasset unge triatleter og tilrettelagt med det formål at udvikle dem som triatleter på lang sigt.

Konkurrencerne og stævnerne skulle tilrettelægges, så de baserer sig på de træningsprincipper, de unge kender fra den daglige træning med fokus på teknik, hurtighed, motorik og spændstighed.

Erfaringer gjort siden 2021 har bl.a. medført at aspirantkonkurrencekonceptet ændrer navn til DM Draft Triatlon Serien. Navneændringen er lavet for at matche de nye tiltag, som er kommet til og vil gælde fra 2023-sæsonen.

Nyt og gældende fra 2023:

 1. Der indføres mulighed for afvikling af børnetriatlonstævner for nye i sporten i aldersgruppen 8-13 år. Distancerne er korte og matcher aldersgruppen.
 2. I DM Draft Triatlon indgår følgende aldersgrupperne:
  • 14-15-årige
  • 16-17-årige
  • 18-39-årige
 3. Der indføres mulighed for præmiering af dagens hurtigste skiftetid
 4. Mulighed for at afkorte cykeldistancerne (læs mere under ”prioritering af stævnetyper”).
 5. For at have et tilbud til de unge (18-39-årige), som bliver ældre men stadig gerne vil køre draft, indføres DM TRI Draft Serien for Age Group 18-39.

Medaljer

Der tildeles DM-medaljer   det samlede resultat til nr. 1,2,3, og arrangørerne er velkommen til at uddele præmier ved de enkelte stævner. Der uddeles gennemførselsmedaljer og ikke DM-medaljer til de 12-13-årige.

Stævnets hurtigste skiftetid uddeles ved afslutning af det pågældende stævne.

Formålet med Draft Triatlon Serien:

 • Få flere draft triatlon stævner og variationer heraf.
 • Mere indhold f.eks. flere konkurrencer på stævnedagene – så der er mere at køre efter for deltagerne.
 • Øge fastholdelsen og motivation hos de unge atleter og de atleter i aldersgruppen 18-39 år, som ønsker at fortsætte med at konkurrere i draft triatlon-formatet.
 • Fokus på koncepter, der udvikler de unges færdigheder.
 • Udvikling af konkurrencespecifikke færdigheder.
 • Udfordre flere niveauer og aldersgrupper.
 • Flere deltagere til draft-stævner.
 • Rekruttering af flere unge til triatlonsporten.
 • Styrke klubmiljøerne.
 • Styrke netværkene mellem de unge, trænere og klubber.

Målsætning

 • Målsætningen er at få en mere sammenhængende sæsonplan, så der er et godt udbud af stævner, primært i sommerhalvåret.

8-13 år:

Det skal være let for denne gruppe at deltage i stævner, og de skal føle sig trygge ved at deltage. Det ønsker vi bl.a. at gøre ved at introducere dem til sporten gennem børnetriatlonstævner.
De yngste i denne gruppe kører kortere distancer (maks. 200 svømning, 3 km cykling og 1,25 km løb.)

14-17 år:

Vi ønsker:

   • at give dem flere tilbud og øge deres moti¬vation for den daglige træning samt at deltage i konkurrencer.
   • at udvikle deres færdigheder inden for draft triatlonformatet.

18-39 år og ønsker draft triatlon:

Vi ønsker at afvikle DM Age Group Draft triatlonstævner, og har derfor udvidet målgruppen fra 18-21 år til 18-39 år. Er du over 39 år kan der søges dispensation til deltagelse hos forbundet.

Eksempler på stævneformater

 • Alle stævner afvikles som udgangspunkt som draft triatlon eller alternative formater såsom:
 • triatlon i forskellig rækkefølge inspireret af Super League, hvor rækkefølge i discipliner skifter.
  Ultrakorte tri X 3
  Mulighed for at afkorte cykeldistancen, og dermed fremme svømme- og løbekompetencerne.
  Det er et ønske og en ambition, at atleterne har mulighed for flere starter på dagen.
 • Alle stævner skal være sikkerhedsgodkendt gennem Triatlon Danmark.

Opdeling af heats

Atleterne opdeles i heat ud fra alder i det omfang det er muligt og giver mening if. til stævnets afvikling.