122 Målområde

Målområder er ofte defineret af stævnets størrelse, muligheder og typen af stævne.

De mindre stævner har måske 2 beach flag stukket i jorden/sandet og her er målpassagen, eller en målportal med/uden tidtagningsmåtte.  Når stævnerne bliver større, er der typisk en opløbsstrækning med afspærring, og til mesterskabsstævner er denne stækning ideelt set 70-100 meter med løb i lige linje mod målstregen.

Til World Triathlon events er der lavet et opløb, og et afløb, samt mix zone mv. som afspejler kompleksiteten i denne type stævner.

Vil du vide mere, så følg følgende link https://drive.google.com/file/d/11xmwXxG—HA7JvQJNibiJnVAt8l0MF8/view side 196 – 203

122A Målmåtte og mållinje

Det skal sikres, at mållinjen er præcis der, hvor tidtagningen registrerer tiden. Alt efter, hvilket system stævnets tidtager benytter, kan dette ændre sig. Så gå i dialog med den tekniske delegerede og tidtagningsselskabet om, hvor den præcise måling er, og sørg for at markere linjen således, at den er tydelig for alle atleter – det vil sige, at markeringen farvemæssigt er tydelig og tilstrækkelig bred

122B afløb

Hvis området for EFTER-målgang er for kort, vil atleterne hobe sig op, og de efterfølgende atleter risikerer at løbe ind i de atleter, som står i området efter målstregen. Det er derfor vigtigt at sikre, at afløbet efter målstregen er dyb/lang nok, så der er plads til alle.

122C Mixzone udformning

I mix zonen bagerst i afløbet er der typisk udlevering af drikkevarer samt frugt, kage eller energibar til atleterne, og her står atleterne og puster ud. Zonen skal derfor være stor nok til at rumme det relevante antal atleter, så flowet igennem zonen kan afvikles roligt.

Det er vigtigt at sikre sig, at der kun er en smal udgang, og at denne er betjent af en frivillig, som sikrer, at alle atleter får afleveret deres chip, da tidtagningsselskabet gerne vil have denne tilbage, og det er irriterende at skulle kontakte mange atleter for at få den returneret.

I afløbsområdet eller i mix zonen bør der være indbygget en nødudgang, således at hvis der er atleter, som skal hentes af en ambulance, kan de hurtigt komme ud uden at skulle løftes over barrieren. Der kan sagtens være bannere monteret på barrieren der, hvor nødudgangen er placeret, men sørg for, at de ikke dækker over hullet, som skal kunne åbnes i nødstilfælde.


Nødudgang placeret få meter efter målgang i siden ud mod den vej, hvor en ambulance naturligt vil parkere, hvis en atlet skal hentes i målområdet.

 

122D Branding

Opløb og målportal er åbenlyse steder at sætte branding op for stævnets sponsorer, arrangøren og Triatlon Danmark. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på dette fra den ansvarlige for målområdet.

Husk, at brandingen ofte skal sidde i en prioriteret rækkefølge, så sørg for at de frivillige, som sætter op, får præcise instrukser om dette. Se også 122D om nødudgange.