120 Cykling

120 Cykling

Når det kommer til cykelruten, er det vigtigt, at man som arrangør gør sit forarbejde grundigt. Cykelruten går ofte langt væk fra stævneområdet, og der er mange forskellige elementer man skal være opmærksom bl.a. hvordan man sikrer mod snyd, laver en korrekt og forståelig skiltning, har nok bemanding på ruten og ikke mindst laver afspærring, som sikrer de udøvende atleter bedst muligt. Det og meget mere kan du blive klogere på nedenfor.

120A Cykelrute forarbejde

Når der skal laves en cykelrute, bør arrangør starte med at svare på følgende spørgsmål:

  • Har ruten den nødvendige kapacitet?
  • Kan ruten afspærres nødvendigt i forhold til karakteren af stævnet, draft/ non-draft, 1 runde, eller flere runder på samme rute mv.
  • Er ruten mandskabskrævende?

Er der steder på ruten, som ikke kan afspærres, eller hvor afspærring kun kan gøres delvist f.eks. ved hospitaler, politistationer, brandstationer, plejehjem, kirker, supermarkeder, restauranter, populære stande, udflugtsmål mv.?

Kør ruten igennem og følg anvisningerne i 106 og evt. 107.

120B Sikring mod snyd

Et er at afmærke cykelruten korrekt, noget andet er hvis der bevidst snydes. Det er muligt at sikre sig imod snyd, hvis atleterne skal passere et sted længst ude på ruten, hvor der ligger en tidtagningsmåtte, står et kamera eller at der på anden vis er et tjek af, at alle atleter passerer punktet det korrekte antal gange.

120C Forskellige zoner opsat på cykelruten

Alt efter stævnets karakter og type, kan der være forplejningszoner, affaldszoner, hjuldropzoner og eller andre opsatte zoner på ruten. Sørg for at markere disse tydeligt på kortene i Athletes Guide, og at skiltningen ude på ruten er tydelig og nemt kan afkodes at atleterne.

120D Penalty Boks

Penalty boks er kun relevant i mesterskaber, eller hvor arrangør ønsker dette – tag en snak med stævnets tekniske delegerede om dette og den eventuelle placering.

120E Bemanding af cykelrute

Den enkelte arrangør bør sikre en fornuftig fordeling af trafik officials (hvis denne type frivillig er nødvendige) og flagposter/vejvisere på ruten.
Det er i den forbindelse vigtigt at vide, at kun trafik officials må regulere trafik.
Hvis arrangør ikke selv er vidende om, hvornår det er nødvendigt med trafik officials, kan dette behov afdækkes i samarbejde med forbund og/eller den teknisk delegerede.

Er der mangel på frivillige og/eller er stævnet et motionsstævne, så bør de frivillige have fokus på at stoppe deltagerne ved kryds og lignende, og ikke på at ”regulere” trafikken.

120F Instruktion af frivillige i zoner på cykelruten

På samme facon, som der laves planer for mødetid, registrering, CUE/ICE-kort til alle andre frivillige, så laves dette også laves til de frivillige i zonerne ude på cykelruten.

I tillæg til dette er der den forskel, at de frivillige ofte skal løfte en opgave alene eller i meget små grupper. Dette medfører, at det skal sikres, at de forstår deres opgave, før de tager ud til deres zone, og at de melder ind, at de er klar til at løse opgaven.
Cykelruteansvarlig bør sikre sig, at der er lavet et ark med tjek-punkter, som vedkommende kan krydse af på, og dermed have et præcist overblik over, om cykelruten er bemandet efter den intention, som ligger i planerne.

Instruktion af frivillige se også 112 A -> G.

120G Instruktion af mandskab på cykelruten

På samme facon, som der laves planer for mødetid, registrering, CUE/ICE kort til alle andre frivillige, så laves dette også laves til de frivillige, som agerer ude på cykelruten.

Politihjemmeværn, trafik officials og flagposter har ofte instruktion fælles og tæt på stævnecentrum FØR de kører ud på ruten. Det er derfor vigtigt, at cykelruteansvarlig (og cykelruteansvarlig dommer) efterfølgende kører hele ruten rundt og sikrer, at alle er placeret korrekt.

Derudover er det vigtigt at få lukket eventuelle huller hurtigt, skulle disse opstå.

Derudover skal man huske at tjekke, at det er de korrekte GPS-filer, som MC Marshalls kører efter.
Mange stævner afvikles år for år, og er der enkelte ændringer fra tidligere år, og MC Marshalls kører med GPS-filen fra året før, kan atleterne i værste tilfælde blive vist en forkert vej. Bemærk, at denne fejl også kan opstå, hvis der er udskiftning af personel/motorcykel tæt på stævnets start, og altså efter at stævnet nye GPS-filer er fremsendt til MC Marshalls.

Instruktion af trafik officials bør indeholde de seneste ændringer i skilteplan og have fokus på præcis hvorledes trafikken ønskes afviklet. Er der fejl/mangler på cykelruten, baseret på for ringe fremmøde af frivillige og det derfor er nødvendigt med sidste-øjebliks-ændringer, skal disse kommunikeres til trafik officials ved morgenbriefingen så alle får ændringerne noteret korrekt. Det er derfor vigtigt, at sikre den nødvendige tid til at afholde briefingen, og at tidsplanen tager højde for, at der kan være opgaver, som skal løses tæt på stævnestart.

120H Tegn cykelruten.

120I Afspærring af cykelrute – mandskab og servicefaciliteter.