116 Medicinsk beredskab

Samaritter 

En samarit modtager en lang førstehjælpsuddannelse og hjælper frivilligt deltagere og tilskuere til forskellige typer af arrangementer i Danmark. Samaritter holder normalt deres uddannelser ved lige gennem månedlige/kvartalsvise undervisnings- og øveaftener.

Samaritter er med til mange idrætsbegivenheder, koncerter og andre arrangementer, hvor der ydes en kvalificeret førstehjælp til de deltagere, som har behov for dette.

Book samaritter

Skal du arrangere et idrætsstævne, en koncert eller anden event og vil være sikret kompetent førstehjælp, hvis uheldet er ude, er det en god idé at have en samaritervagt fra et samariterkorps.  (Røde Kors har flere, men der findes en række grupper af samaritter rundt om i Danmark).
Hvis du, som arrangør vil være sikker på at få dækket opgaven, bør du bestille senest ti uger før arrangementet/stævnet.

Læger

Det sker ofte, at mindre stævner benytter læger, som er tilknyttet klubben eller en fra arrangørgruppens familie- eller bekendtskabskreds. Denne løsning benyttes, idet den er billigere end samaritter/Røde Kors eller andre. Men der er erfaringsmæssigt flere udfordringer i denne model, selv om den kan fungere. Lægerne har nogle krav pålagt, hvor de ikke ”bare” kan være frivillige indenfor deres erhverv, så spørger man og får nej, bør dette respekteres. Er lægen medlem af arrangerende klub, kan der være udfordringer med kompetencefordelingen, da lægen normalt har markant mere viden om førstehjælp og genoplivning mv. end stævne-lederen/den områdeansvarlige. Det er ofte set, at lægen selv vil vælge, hvor de står, hvordan de vil agere mv. og har vedkommende en viden/forståelse for afviklingen, er dette godt – men har de ikke, kan dette medføre uhensigtsmæssige løsninger på dagen.

Førstehjælpspersoner

Den stævneleder, som mener, at førstehjælpen på stævnet kan bestå af livreddere i svømmehallen, folkeskolelærere med en førstehjælpsuddannelse eller lignende løsning, arbejder med en risiko i afviklingen af stævnet. Det skal ikke forstås således, at denne type frivillige ikke er gode at have på et stævne, men den faglighed, som samaritter og/eller læger har, samt deres erfaring med at agere i krisesituationer, er uvurderlig, hvis skaden sker, især voldsomme skader og eller hjertestop. Så husk at få bestilt ”professionelle” til at løse opgaven ”medicinsk beredskab.

Offentligt beredskab

Det offentlige beredskab i Danmark er rigtigt godt – men der er enkelte ting, stævneleder/stævnegruppen godt må diskutere på forhånd.

  1. Afstand til offentligt behandling/sygehus/hospital. En del stævner afvikles langt fra adgang til sygehus/hospital – dette medfører, at transporttiden alene, fra udrykningen kører mod stævnepladsen – til at den tilskadekomne er ankommet på sygehus/hospital, kan være lang, og nogle gange alt for lang. I disse tilfælde er det vigtigt, at samaritterne er normeret korrekt, da de skal kunne afse mandskab til de tilfælde, som er udover det normale.
  2. Er AMK – se også 104 H – adviseret forud for stævnet, og er stævneområdet opdelt i sektorer, så vejvisning af ambulancer kan ske korrekt, så bør ambulancer ikke køre forkert, men som arrangør, især hvis det ikke er i eget lokalområde, så sæt dig ind i geografien, der hvor stævnet afvikles, er der broer, som kan åbne, jernbaner, som kan lukke, vejnavne, som kan forveksles, eller andet, så italesæt disse udfordringer og find ud af, om der kan mitigeres imod dette. (Mitigere se også 106)
  3. Der kan også være situationer, hvor udrykning ikke skal til stævnet, men ind til et område, hvor stævnet afvikles. Som arrangør bør du/I sikre dig, at alle afspærringer er lavet, så de nemt kan åbnes og lukkes, og sikre at de frivillige ved afspærringerne er informeret om dette og ved, hvordan de skal agere ved udrykning. (Se også 112 F & G)

Skadesrapport

Triatlon Danmark opfordrer alle arrangører til, når stævnet er slut, at indsende skadesrapport fra samaritter. Rapporten skal være opdelt, som følger:

  1. Tilsete eller behandlede på stævnet, som IKKE sendes videre til egen læge eller sygehus/hospital.
  2. Tilsete eller behandlede, som sendes videre til egen læge og/eller sygehus/hospital.
  3. Tilsete eller behandlede, som fra stævnet sendes direkte til behandling i det offentlige, både de, som selv kan køre dertil, og de, som afhentes af ambulance.

Info der skal angives, er antal tilskadekomne per kategori. Er der derudover info om hvor eller hvordan skaden er sket og typen af skade, så er dette bedre, men dette er ikke et krav. Samlet set forsøger Triatlon Danmark at sikre, at stævner, hvor skadeniveauet er over gennemsnittet for triatlonstævner, får arrangørgruppen/stævnet en ekstra gennemgang af afviklingen af følgende års stævne.