112 Frivillinghåndtering

A Frivillige - en ressource
B Frivillige på stævnet
C Tjek-in frivillige
D Frivillig instruktion
E Udfordringer med lange stævnedage
F Cue-cards
G In Case og Emergency (ICE) kort