111 Utilsigtede hændelser

111 Utilsigtede hændelser

Stævner afvikles altid i solskin, og der er aldrig nogen alvorlige udfordringer med naturen, for det har man planlagt efter!

Og så alligevel ikke;

 • I maj 2017 blev der afviklet en afdeling af DM TRI serien i Ikast med rim på græsset og plus 2 grader, da atleterne tjekkede ind kl. 8.00.
 • Til NM i Fredericia 2018 blev det stormvejr ved vestkysten 3 timer før stævnet i Fredericia var færdigt, og stormen bevægede sig mod ØST med 40 km/t – så risiko for, at alt blev blæst i stykker i løbet af den sidste time af stævnet, var overhængende. Risiko blev afværget ved (i samarbejde med Teknisk Delegeret og forbundets repræsentant) at ændre markant på de frivilliges arbejdsopgaver, fra tidspunktet da viden om stormvejret nåede til den sikkerhedsansvarlige.
 • Til Aquathlon ved VM Multisportsfestivallen på Fyn var der så mange brandmænd i vandet, at samaritterne løb tør for midler til behandling af svidninger, så de sidste 40 % af atleterne ikke kunne behandles. Til
 • Thor Beach Triathlon august 2021 måtte starten udsættes med en lille time, da et tordenvejr lå få kilometer øst for startstedet, og det ikke kunne afgøres, om det reelt ville udgøre en risiko for de startende atleter.
 • Til Aarhus DM Sprint, hvor cykelruten går igennem Trøjborg-området trækker lokale med “jydekrog” de opstillede Hoffmann-klodser (Betonklodser) væk fra afspærring af sideveje og kører ud i området, samtidigt med at førergruppen af elitetriatleterne cykler ned igennem området med +50 km/t.

Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt, at der er en eller flere personer, som har ansvaret for sikkerheden på stævnet, inklusive ansvaret for utilsigtede hændelser.

De overordnede ansvarsområder for sikkerheden er:

 • Servicefunktioner (toiletter, parkering).
 • Vejrlig og naturudfordringer (Benyttes lightning app).
 • Crowd-control (overgange, antal i forhold til areal, flugtveje).
 • Publikumsudfordringer (uhensigtsmæssig adfærd).
 • Udefrakommende trusler (afspærring, bomme og lign.).
 • Ulykker, katastrofer.

Er der ikke styr på parkering og toiletter og andre servicefunktioner, er der risiko for, at atleterne ikke møder ind til registrering til tiden. Vurderer man på forhånd, at dette kan udgøre en udfordring, bør man informere atleterne om dette i Athletes Guide. Husk at tænke på, at publikum også har brug for toiletter og gode parkeringsfaciliteter, så det er vigtigt, at publikum ikke optager toiletterne (og de bedste parkeringspladser), således at deltagere og frivillige må vente i længere tid og/eller parkere længere væk end tilskuere. Vejrlig og andre naturudfordringer – lav en risikoanalyse (tænk ud af boksen) og disponér derudfra. Teknisk Delegeret fra forbundet har mulighed for at give input til dette. Publikum kan i sig selv give udfordringer, da de jo er interesseret i at følge med i stævnet fra start til slut. Det er ikke alle steder, hvor stævnearrangør kan optimere stævnepladsen således, at publikum frit kan bevæge sig fra svømning til cykling til løb til målgang.

Der bør derfor være en klar plan for, hvorledes stævnet ønsker, at publikum skal bevæge sig rundt på pladsen, og publikum bør allokeres arealer, hvor de både kan se stævnet, men samtidigt ikke udgør en risiko for atleterne på Field of Play.

Det er heldigvis ikke ofte, at personer bevidst eller ubevidst forsøger at tiltvinge sig adgang til Field of Play – dvs. der hvor atleterne konkurrerer.

Til de stævner, hvor atleterne svømmer, cykler eller løber ude i det offentlige rum, er der risiko for sammenstød og skader på atleter, frivillige og personer, som ikke umiddelbart har noget med stævnet at gøre. Men så er der de stævner, hvor Field of Play alt andet er lukket helt eller delvist. Her kan man opleve bevidst obstruktion af stævnet fra lokale beboere på cykel og/eller løberuten, af roere/sejlere på vandet eller andre, som af kådhed eller modvilje pludseligt dukker op på ruterne eller tiltvinger sig adgang.

Worst case kan der være et bevidst angreb på publikum eller atleter/frivillige, men dette er yderst sjældent og ikke en risiko, som ret mange stævner skal lave foranstaltninger imod.

Når ulykken er sket, er det vigtigt at afhjælpe denne bedst muligt. Design derfor alle områder og alle ruter med udrykningssluser (som andetsteds beskrevet for Mixed Zone og Skiftezoner samt i vandsikkerheds-plan). Når hegn er sat korrekt op, og man har sikret, at bannere er påsat korrekt, så kan alle sluser åbnes og lukkes af en person eller maksimalt 2 personer.

Sørg for at oplyse alle i lokalområdet om, at stævnet finder sted, brug eventuelt tid på at komme i dialog med lokale beboere via grundejerforeninger, kommuner eller andre, således at information kommer ud vidt og bredt.

Sæt informationer op i god tid – skilte med parkeringsforbud opsættes en uge før stævnet – senest 4 dage før. Plakater med informationer til lokalområdet kan uddeles/opsættes samtidigt, og lokale Facebook-grupper kan sprede budskabet. HUSK, det er vigtigt, at der er en PERSON, som er afsender, således at dialog imellem lokale beboere og lokalområdet bliver personaliseret. Ofte er det en god idé, at det er den sikkerhedsansvarlige, som står som afsender.

Download ovenstående som Pdf HER