106 Ruteevaluering og mitigering

106 Ruteevaluering og mitigering

Mitigere betyder at mildne.

Det kan man gøre på to måder:

  • Enten ved at gøre sandsynligheden for at risiko udløses mindre
  • Eller ved at sørge for, at skulle risikoen blive udløst, vil effekten være knap så katastrofal.

For at være sikker på at er cykelrute eller en løberute er sikker for atleterne og de frivillige på stævnedagen, skal den gennemkøres eller gennemgås, og risikoen skal evalueres for hver enkelt forhindring eller mulig risikofaktor.

Det kan være sideveje, togspor, krydsende trafik og meget andet.

Excel-arket, som benyttes til rutegennemgang og mitigering er umiddelbart simpelt at bruge, men kræver at den enkelte arrangør definerer ”risiko”.
Dette gøres bedst ved, at stævnegruppen gennemgår ”Risikovurdering model B”, 104 E, eller på anden vis definerer risiko via en entydig metodik.

Bemærk, at dokumenterne som benyttes til evalueringen og mitigeringen, er de samme for cykelrute som for løberute.

106 Ruteevaluering og mitigering

106 Sikkerhedsplan for cykelrute