104 Nyt stævne eller nyt stævneår

104 Nyt stævne eller nyt stævneår

Både nye stævner og etablerede stævner skal forud for et nyt stævne-år kikke i ”værktøjskassen”
være i dialog med gruppen af frivillige og række ud til den brede vifte af  samarbejdspartnere,
som skal være med til at sikre stævnets kvalitet og en afvikling med sikkerheden i højsædet.

Nogle stævnearrangører vil gerne bevare en grad af ”autenticitet” og ”en duft af gamle dage” og ofte
på basis af en udmelding om, at det ikke skal være for ”besværligt” og/eller dyrt at afvikle et
stævne. Dette medfører afvikling med meget få involverede i planlægningsfasen og dermed er al viden
om stævnet fordelt på 1-3 personer.

Mange stævner – både  indre og større – har fundet ud af, at uddelegering af ansvar til en bred vifte af
veluddannede frivillige danner den bedst mulige ramme om både et godt og sikkert stævne.
Hvis stævneledelsen arbejder efter en model hvor ikke-uddannede og dårligt informerede frivillige på
selve stævnedagen samles for første gang og på basis af nødtørftig instruktion skal afvikle et sikkert stævne
… dette er den direkte vej til problemer. (Se 104 i og 112 med alle underpunkter)

104 A Evaluering forrige år – evalueringsark
104 B Kontrakter
104 B Vejledning for samarbejde
104 B Konkurrenceregler
104 B Sikkerhedscertificering
104 B Sikkerhedsprotokol
104 B EPM Satser
104 C Tidsramme internt og i forhold til Triatlon Danmark
104 D Dokument flow og dokumentstyring
104 E Tilladelser fra offentlige myndigheder POLITI
104 F Tilladelser fra offentlige myndigheder Kommune
104 G Grundejertilladelser - eller andre tilladelser
104 H Akut Medicinsk Koordinering - AMK-vagtcentralen
104 I Stævneorganisationen
104 J Kommandocentral/-station