104 Nyt stævne eller nyt stævneår

104 Nyt stævne eller nyt stævneår

Både nye stævner og etablerede stævner skal forud for et nyt stævne-år kikke i ”værktøjskassen” være i dialog med gruppen af frivillige og række ud til den brede vifte af  samarbejdspartnere,
som skal være med til at sikre stævnets kvalitet og en afvikling med sikkerheden i højsædet.

Nogle stævnearrangører vil gerne bevare en grad af ”autenticitet” og ”en duft af gamle dage” og ofte på basis af en udmelding om, at det ikke skal være for ”besværligt” og/eller dyrt at afvikle et stævne. Dette medfører afvikling med meget få involverede i planlægningsfasen og dermed er al viden om stævnet fordelt på 1-3 personer.

Mange stævner – både  mindre og større – har fundet ud af, at uddelegering af ansvar til en bred vifte af veluddannede frivillige danner den bedst mulige ramme om både et godt og sikkert stævne. Hvis stævneledelsen arbejder efter en model hvor ikke-uddannede og dårligt informerede frivillige på selve stævnedagen samles for første gang og på basis af nødtørftig instruktion skal afvikle et sikkert stævne… dette er den direkte vej til problemer. (Se 104 i og 112 med alle underpunkter)

104A Evaluering forrige år – evalueringsark 

104B Kontrakter

104B Vejledning for samarbejde

104B Konkurrenceregler

104B Sikkerhedscertificering

104B Sikkerhedsprotokol

104B EPM Satser

104C Tidsramme internt og i forhold til Triatlon Danmark

104D Dokument flow og dokumentstyring

104E Tilladelser fra offentlige myndigheder POLITI

104F Tilladelser fra offentlige myndigheder Kommune

104G Grundejertilladelser – eller andre tilladelser

104H Akut Medicinsk Koordinering – AMK-vagtcentralen

104I Stævneorganisationen

104J Kommandocentral/-station