103 Forsikring

Fælles forsikringer

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. Der er dog undtagelser. Den nærmere afgrænsning, af hvilke foreninger der er omfattet, fremgår af policen.

Læs mere HER

Når forsikringen ikke dækker

​Er stævnet arrangeret af en kommerciel aktør, eller i et formaliseret samarbejde med en byforening, kommune eller lignende, er det meget vigtigt at kikke på forsikringsdækningen.
Hvor foreninger under DIF og specialforbund har en TRYG frivillig forsikring, så dækker denne ikke når andre har instruktionsretten på stævnedagen – dvs. kan instruere områdeledere og eller de frivillige om opgaver på stævnet.

Er du kommerciel, så skal der altid tegnes en forsikring.
Hyres en forening ind til et kommercielt stævne er de i princippet dækket af TRYGs frivillig forsikring, hvis de er hyret ind samlet og afregnes samlet til forenigen.
HUSK at instruerer ansatte i den kommercielle organisation på dagen, selv i mindre omfang – så gælder TRYGs forsikring ikke længere.

Er du forening under DIF eller et specialforbund, så er alle dine frivillige dækket, når du afvikler stævne.

Samarbejder en forening med en kommerciel aktør, en byforening, eller en kommune, så sørg for at være i dialog med TRYG om hvorledes alle kommandovejene er på stævnet, således at stævnelederen ikke risikerer at der er enkelte grupper af frivillige, som pludseligt ikke er dækket. Som overordnet regel, er det instruktionsret på dagen, som afgør forsikringsdækningen.